About Us

Zveřejněno : 05 ledna 2012, 08:53 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Odpovědnost v LEGO Group

Považujeme děti a jejich hru za základ všeho, co děláme. Bereme tuto zodpovědnost vážně a stanovujeme si vždy vysoké cíle, protože pro budovatele zítřků je dostatečně dobré pouze to nejlepší.

Naše úsilí spojené strvalou udržitelností aodpovědností se vyvíjí díky dětem anaší vášni pro hru aučení se. Každý den tyto své cíle proměňujeme vkonkrétní kroky tak, abychom pomáhali vybudovat lepší zítřek.

Naše úsilí čerpá znašeho dědictví aje hluboce zakořeněno vkultuře azázemí našich firemních hodnot stanovených rámcem LEGO® Brand Framework. Sliby spojené snaší značkou, azejména naše iniciativa Planet Promise, řídí náš přístup kudržitelnosti anašim pěti strategickým ambicím. Abychom byli schopni těchto ambicí dosáhnout, vymezili jsme širší soubor jasných cílů, se kterými interně pracujeme aokterých externě podáváme zprávy.

Stimulujeme a podporujeme snahy našich zaměstnanců opozitivní působení. Usilujeme ointegraci snah voblasti udržitelnosti aodpovědnosti. Chceme tyto snahy zjednodušit aposílit ataké zajistit, aby přinášely ještě vyšší přidanou hodnotu způsobu, jakým provádíme činnost, ať už jde oBezpečnost produktů, Životní prostředíSpolečenskou odpovědnostor či Podnikové řízení aobchodní chování.

Jako první společnost vnašem odvětví jsme vroce 2003 podepsali iniciativu United Nations Global Compact. Od té doby se snažíme vrámci našeho podniku zakotvit těchto 10principů aprůběžně zlepšovat náš přístup avýkaznictví spojené snaším programem udržitelnosti. Přečtěte si naše Zprávy Progress Reports.

We support the United Nations Global Compact

Pokud máte k naší práci týkající se udržitelnosti a odpovědnosti jakékoli dotazy či komentáře, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese responsibility@lego.com