About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:32 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Životní prostředí

Stavitelé zítřka očekávají, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom snížili dopad našeho podniku na životní prostředí. Uvědomujeme si, že naše provozní aktivity mají vliv na životní prostředí v oblastech, jako je změna klimatu, využívání zdrojů a odpad. Je však naší nepopiratelnou snahou chránit právo dětí na život ve zdravém prostředí, a to jak v současnosti, tak v budoucnu.
Stanovili jsme si řadu specifických cílů kterých chceme dosahovat voblasti vlivu na životní prostředí, abudeme inadále zkoumat inovační atvořivé způsoby, jak řešit stávající záležitosti životního prostředí adodávat vsouladu se stále náročnějšími normami.

Jsme si vědomi, že energie aodpad jsou jen částí problému trvalé udržitelnosti, atvrdě nyní pracujeme na tom, abychom se vyrovnali snaším vlivem na další oblasti, jako jsou materiály, které používáme, spotřeba vody audržitelnost našeho dodavatelského řetězce.

Zvláště pak pracujeme na výrobě výrobků LEGO® v našich vlastních výrobních závodech vblízkosti trhů, které zásobíme, protože považujeme za smysluplné vyrábět nedaleko místa, kde se výrobky prodávají apoužívají. Díky tomu jsme schopni lépe zásobovat naše trhy ataké zmírňovat dopad na životní prostředí vsouvislosti spřepravou. Veškeré výrobní prostory jsou certifikovány vsouladu snormou ISO14001 oživotním prostředí ave všech prostorách uplatňujeme osvědčené postupy péče oživotní prostředí, které jsou vhodné pro danou regionální oblast.

Z hlediska spotřeby energie je naším cílem budovat aprovozovat energeticky úsporné výrobní závody akanceláře. Zaměřujeme se na projekty úspory energie voblasti stlačeného vzduchu, osvětlení, ventilace achlazení. Dále se snažíme vyřešit zásobování energií našich zařízení za použití nejmodernějšího typu výroby energie Combined Heat and Power (CHP) všude tam, kde je to možné. Akonečně vyhodnocujeme potenciál pro obnovitelnou energii, nejprve vrámci našich lokálních zařízení, apoté, pokud to není možné, mimo ně. Vsouvislosti snaší dlouhodobou snahou zajistit, aby do roku 2020 bylo 100procent naší energie vyváženo zdroji obnovitelné energie, děláme uspokojivé pokroky. Přečtěte si: Stavba větrné elektrárny

Pokud jde o odpad, je naším cílem snížit množství produkovaného odpadu, dále znovu používat odpadový materiál tam, kde je to možné, akonečně recyklovat téměř vše, co zbude. Vdůsledku toho je nulový odpad naší dlouhodobou ambicí, vrámci které děláme neustále pokroky viz výkonnost.