About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:47 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Lidská práva

Podpisem platformy United Nations Global Compact v roce 2003 se společnost LEGO Group veřejně zavázala, že bude zajišťovat dodržování lidských práv, pracovních práv, ctít životní prostředí a protikorupční politiku.

Ve společnosti LEGO Group bereme tento závazek vážně aneustále usilujeme ozakotvení úcty klidským právům vnašich provozních činnostech. Tímto způsobem se snažíme zůstat věrní hodnotám naší společnosti adále splňovat očekávání veřejnosti, že si vnašem podnikání povedeme odpovědně ve vztahu klidem, na které mají naše činnosti arozhodnutí dopad.

Prostřednictvím našeho hodnotového řetězce ovlivňujeme širokou škálu lidských práv. Systematická snaha oporozumění našemu dopadu na lidská práva je výchozím bodem pro to, abychom určili ty oblasti, vnichž máme největší vliv ana které chceme zaměřit své úsilí. Protože se jedná onepřetržitý proces, vymezili jsme jisté oblasti, jako je právo dětí na růst apráva zaměstnanců na bezpečné azdravé pracovní prostředí přečtěte si více ospolečenské odpovědnosti, které pro nás mají všechny velmi vysokou prioritu.

Práva dětí

Při našem působení voblasti lidských práv se zaměřujeme hlavně na práva dětí. Při našem působení voblasti lidských práv se zaměřujeme hlavně na práva dětí.

We support the Úmluvu OSN oprávech dítěte and we do our outmost to ensure that we respect and promote children’s rights throughout our operations and in dialogue with stakeholders. We also support the Children’s Rights & Business Principles, developed by the United Nations Global Compact, UNICEF and Save the Children, which specifically outline the responsibilities that businesses have in regard to children’s rights respectful collaboration.

Podporujeme Úmluvu OSN oprávech dítěte aděláme maximum, abychom zajistili, že budou respektována apropagována práva dětí vrámci všech našich provozních aktivit adialogu sinvestory. Podporujeme také dokument Children’s Rights & Business Principles (Iniciativa o dětských právech aobchodních zásadách) vytvořený za spolupráce iniciativy United Nations Global Compact, fondu UNICEF acharitativní organizace Save the Children, který konkrétně vymezuje odpovědnost, kterou mají podniky vsouvislosti správy dětí. Čtěte více respectful collaboration.

Klíčovou součástí našich snah je to, jak vyvíjíme výrobky, které jsou pro děti bezpečné jak online, tak offline. Uvědomujeme si, že je to důležité, protože děti tráví stále více času hrami online. Vdůsledku toho náš závazek podporovat práva dětí na ochranu abezpečnost zasahuje ido světa online. Naše vlastní marketingová norma specifikuje náš postoj ksoukromí dětí aochraně dat, interakci na sociálních platformách ato, jakým způsobem propagujeme naše výrobky.