About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 09:51 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Náš přístup

Chceme maximalizovat náš pozitivní vliv na lidi a společnost a nadále poskytovat dětem po celém světě zážitky z vysoce kvalitních a kreativních her

V roce 2008 jsme jako součást hodnotového zázemí naší společnosti definovali čtyři klíčové sliby apokračujeme vinovaci způsobů, jak tyto sliby ještě lépe naplňovat.

Čtyři sliby, jak jsou popsány vintencích rámce LEGO® Brand Framework (obrázek):

Iniciativa Planet Promise formuluje způsob, jakým se snažíme zanechat pozitivní stopu ve světě– ať už jde ojednotlivce nebo oširší komunitu. Uvědomujeme si, že naši zaměstnanci jsou zásadním aspektem, pokud jde onaši schopnost naplňovat naše hodnoty adostát jim. Ztohoto důvodu je pro nás stěžejní zajistit, aby se schopnosti akreativita našich zaměstnanců průběžně rozvíjely. Především si pak přejeme vést sinvestory jak interní, tak externí dialog založený na úctě.

Jsme průkopníky bezpečnosti

Vůbec nejvyšší prioritou společnosti LEGO Group je zajistit bezpečí dětí při hře, aproto neděláme nikdy kompromisy, pokud jde obezpečnost našich výrobků. Každý rok investujeme významné prostředky do inovací audržení nejvyšší úrovně bezpečnosti hraček, adíky tomu vyrábíme bezpečné výrobky té nejvyšší kvality.

Dále máme za to, že naši zaměstnanci musí mít možnost přicházet do práce, pracovat pro nás avracet se domů bezpečně abez úrazů. Neustále se snažíme zakotvit silnou kulturu bezpečnosti na pracovišti ajsme hrdí, že na této cestě spolu snašimi zaměstnanci děláme další adalší pokroky.

Podporujeme právo dětí růst

Naším Posláním je „inspirace a rozvoj pro stavitele zítřka“– tedy zrcadlení hluboké víry naší společnosti vhodnotu hry anabývání znalostí prostřednictvím hry ve společnosti, ato zvláště pokud jde oděti. Při hře se děti učí rozvíjet svoji tvořivost acenné dovednosti, což je důležité pro všechny děti. Věříme, že si nelze hrát bez toho, aby se člověk učil, aže se nelze učit bez hraní.

V důsledku toho vyvíjíme produkty, které tyto vlastnosti podporují, ajsme vášnivými propagátory práva dětí hrát si arozvíjet se. Proto jak společnost LEGO Group, tak nadace LEGO Foundation provádí akademický výzkum na poli hry aučení aaktivní účast na propagaci těchto příležitostí pro děti.

Péče opřírodu

Odpovídáme za minimalizaci našeho vlivu na životní prostředí vdůsledku naší činnosti avýrobků, které vyrábíme. Věříme také, že komunikací sdětmi ootázkách udržitelnosti aodpovědnosti máme možnost ovlivnit životní prostředí vbudoucnosti, protože to ony budou staviteli zítřků.

The LEGO Group's Planet Promise