About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 12:19 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Výkonnost a výkaznictví

Abychom docílili pozitivního vlivu v souladu s naší iniciativou Planet Promise, stanovili jsme si konkrétní cíle, prostřednictvím kterých chceme zajistit udržení směru a dosažení každoročních cílů, jakož i strategických cílů pro rok 2015 a další roky.

Naše obecné strategické cíle zahrnují:

Nulové stahování produktů zoběhu– neustále

- „Top 10“ zhlediska bezpečnosti zaměstnanců

- Do roku 2015 podpořit výuku pro 101milion dětí

- 100 procent obnovitelné energie v roce 2020

- Nulový odpad jako speciální cíl