About Us

Zveřejněno : 27 února 2014, 10:30 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Výkonnost v roce 2013

    
Oblast zájmu Ukazatel Trend roku 2014 Trend roku 2014 Výsledek roku 2013

Bezpečnost produktu

Počet produktů stažených z oběhu

-->

0

0

Spokojenost zákazníků

Ukazatel Net Promoter Score Index®;

-->

105

105

Bezpečnost práce

Míra úrazovosti

-->

<=1.6 

1.7

Bezpečnost práce

Procento významných neplnění norem v oblastech kvality, EHS a Kodexu etického chování zjištěných při auditech na hlavních pracovištích společnosti LEGO Group a vyřešených v souladu s plány nápravných opatření

-->

100%

100%

Najímání zaměstnanců

Ukazatel Employee Net Promoter Score ;

÷

62%

56%

Rozmanitost

Povýšení zaměstnankyň na úroveň Director a vyšší

+

>=30%

37%

Opatření proti korupci

Procento zaměstnanců na pracovištích společnosti LEGO Group na úrovni Director nebo vyšší, kteří jsou každé dva roky školeni v obchodní bezúhonnosti

-->

100%

100%

Dodržování předpisů partnery

Procento významných neplnění norem v oblasti kvality zjištěných při auditech dodavatelů a vyřešených v souladu s plány nápravných opatření

-->

100% 

100%

Dodržování předpisů partnery

Procento významných neplnění norem v oblasti Kodexu etického chování zjištěných při auditech dodavatelů a vyřešených v souladu s plány nápravných opatření

-->

100%

100%

Udržitelná výroba

Zlepšování efektivity využití energie

+

+2.5%

+6.7%

Udržitelná výroba

Recyklovaný odpad, procento celkového registrovaného odpadu

+

>=90%

90%

Definice výše uvedených ukazatelů naleznete na straně

+= trend neměnný

 

÷= vzestupný trend

 

-->= sestupný trend