About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:08 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Bezpečnost produktu

Vyrábíme produkty založené na systému kostiček LEGO® z 50. let minulého století. To se nezmění. Avšak neustále usilujeme o optimalizaci našich výrobků, aby byl jejich dopad na životní prostředí co nejmenší.

Chceme-li si i nadále zasluhovat důvěru rodičů aposkytovat dětem vysoce kvalitní hračky, které jsou bezpečné, zábavné asmysluplné, musíme stále posouvat hranice, pokud jde obezpečnost výrobků audržitelné materiály.

Bezpečnost výrobku začíná umateriálů použitých kvýrobě tohoto výrobku– prvku LEGO. Spolupracujeme snašimi dodavateli surovin aneustále zavádíme ta nejpokročilejší opatření vsouvislosti sřízením chemických látek, ze kterých se produkty LEGO® vyrábí. Snažíme se také minimalizovat zdravotní rizika arizika spojená se životním prostředím, která tyto chemické látky představují. Proto mají prvky LEGO® vysokou kvalitu avydrží mnoho let, možná dokonce po celé generace.

Abychom zajistili dokonalou bezpečnost produktů, je sledována veškerá zpětná vazba zvýroby iod spotřebitelů, apokud dojde ke zjištění bezpečnostních vad, je výrobek stažen zoběhu. Od roku 2009 [nebyl společností LEGO Group stažen zoběhu žádný výrobek]. Ani tento rok nebyl žádný výrobek zoběhu stažen atento trend chceme udržet také pro každý následující rok.

Naše produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu, ale my víme, že tento materiál má dopad na životní prostředí. Jak je uvedeno vnaší iniciativě Planet Promise, usilujeme opozitivní vliv, aproto je naším dlouhodobým cílem inovovat ve smyslu ještě udržitelnějších materiálů adále zkoumat, jak využíváme fosilních paliv vsouvislosti snašimi výrobky. Faktem je, že toto je naším nezbytným cílem, pokud chceme zůstat věrni našemu slibu zanechat lepší svět pro naše děti.

Proto se aktivně podílíme na činnostech, které zajišťují vývoj materiálů budoucnosti. Zkoumáme možnosti spolupráce jak svelkými azavedenými, tak smenšími, teprve se zavádějícími dodavateli scílem vyvinout materiály částečně aplně založené na biologických materiálech, které jsou vhodné pro výrobky avýrobu společnosti LEGO.

Stávající materiály jsou pečlivě vybírány apo mnoho let zušlechťovány kdokonalosti, pokud jde ojejich fyzikální vlastnosti. Tyto jedinečné vlastnosti, jako je síla, odolnost, spojovací síla astálost barev umožňují existenci tohoto stavebnicového systému, aproto představují základ apředpoklad celkového zážitku ze hry skostkami LEGO®. Protože chceme tyto vlastnosti kostiček LEGO® zachovat ipo přechodu na alternativní materiál, představuje hledání tohoto materiálu opravdovou výzvu. 

LEGO(R) bricks