About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:39 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je v naší kultuře a hodnotách hluboce zakořeněná. Náš přístup, jehož cílem je dosahovat úspěchu společně s lidmi, a to jak z interního, tak z externího hlediska, prostupuje naši agendu společenské odpovědnosti a pomáhá nám soustředit se na zajišťování bezpečného a spravedlivého pracovního prostředí v souladu s našimi podnikovými hodnotami

Víme, že naše společenská odpovědnost přesahuje výrobní závody, které provozujeme. Zahrnuje také místní komunity, vnichž působíme akteré máme možnost pozitivně ovlivnit. Code of Conduct

Zdraví abezpečnost

Zajištění bezpečného azdravého pracovního prostředí pro nás znamená budování pracovního prostředí se silnou kulturou bezpečnosti abez úrazů. Abychom podpořili pozitivní pokrok, kterého jsme vposledních letech svědky, inadále zastáváme aaplikujeme aktivní přístup ke zdraví abezpečnosti scílem podporovat kulturu bezpečnosti abezpečného chování vnaší společnosti. Vymezili jsme si cíl týkající se míry úrazovosti asoustavně usilujeme onepřetržité zlepšování vtéto oblasti viz výkonnost.Zajištění bezpečného azdravého pracovního prostředí pro nás znamená budování pracovního prostředí se silnou kulturou bezpečnosti abez úrazů. Abychom podpořili pozitivní pokrok, kterého jsme vposledních letech svědky, inadále zastáváme aaplikujeme aktivní přístup ke zdraví abezpečnosti scílem podporovat kulturu bezpečnosti abezpečného chování vnaší společnosti. Vymezili jsme si cíl týkající se míry úrazovosti asoustavně usilujeme onepřetržité zlepšování vtéto oblasti .

Klíčovou součástí našeho závazku zajistit vynikající pracoviště je úcta kprávům apohodě našich zaměstnanců. Každý rok zaměstnanci společnosti LEGO podávají vrámci průzkumu zprávu omíře své motivace aspokojenosti. Vysoká hodnocení ataké velké množství respondentů umožňují sledovat naši úspěšnost při zavádění zásad pro lepší pracovní prostředí. Viz výkonnost.

Diverzita – rovné příležitosti

Naším záměrem je mít vždy na každé jednotlivé pozici tu nejlépe kvalifikovanou osobu. Dále usilujeme ozajištění rovných příležitostí pro všechny zaměstnance společnosti. Naším záměrem je mít vždy na každé jednotlivé pozici tu nejlépe kvalifikovanou osobu. Dále usilujeme ozajištění rovných příležitostí pro všechny zaměstnance společnosti.

Snaha o průběžné získávání více různorodé zaměstnanecké základny je postupným procesem, zvláště uvyšších rozhodovacích orgánů společnosti. Této úlohy se chopil tým scílem pokračovat vzajišťování rovných příležitostí adiverzity, anáš CEO, který stanul včele týmu, se svým praktickým přístupem razí této dlouhodobé iniciativě cestu viz výkonnost.

Zapojení lokálních komunit

Rozhodujícím faktorem pro způsob naší práce sudržitelností aodpovědností je pěstovat apodporovat komunity, kterých se naše činnosti dotýkají. Ve společnosti LEGO Group si uvědomujeme důležitou roli, kterou můžeme sehrát jako zastánci možností dětí, aby si hrály arozvíjely se vmístních komunitách.