About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:15 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Stavba větrné elektrárny

Společnost LEGO Group buduje pobřežní větrnou elektrárnu s cílem vyvážit své nároky na energii na mnoho příštích let.

V roce 2012 oznámila společnost KIRKBI A/S, mateřská společnost společnosti LEGO Group, investici přibližně 400milionů eur do stavby pobřežní větrné elektrárny. Tato investice do větrné energie dále podporuje probíhající zlepšování energetické otázky napříč společností LEGO Group apomáhá vyvážit její nároky na energii na mnoho příštích let.

„Tato masivní investice do větrné energie není jednorázovou záležitostí– jde onedílnou součást naší obecné snahy pozitivně ovlivňovat svět. Jsme na cestě, která nikdy nekončí. Avšak investice do obnovitelné energie je obrovským krokem správným směrem,“ říká Jørgen Vig Knudstorp, CEO společnosti LEGO Group.

Tuto větrnou elektrárnu snázvem Borkum Riffgrund1 vybuduje společnost Dong Energy za použití 77pobřežních turbín značky Siemens, znichž každá vygeneruje 3,6MW. Turbíny tak poskytnou celkovou instalovanou kapacitu 277MW. Společnost KIRKBI A/S bude vlastníkem jedné třetiny elektrické energie vyrobené větrnou elektrárnou, což odpovídá výkonu více než 25větrných turbín aspotřebě přibližně 100000domácností. Výstavba větrné elektrárny bude zahájena vroce 2013 aturbíny začnou dodávat energii vroce 2015, s právem výroby energie na dalších 25 let.

Podívejte se na webové stránky společnosti Borkum Riffgrund.