About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:24 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Menší krabice

V souladu s cílem snižovat svoji uhlíkovou stopu společnost LEGO Group v roce 2013 představí menší krabice, což sníží dopad působení CO2 z balení asi o 10 procent.

V roce 2013 uvede společnost LEGO Group novou řadu menších krabic LEGO šetrných kživotnímu prostředí, které budou obsahovat stejné množství kostiček LEGO. Díky této změně klesne každoroční spotřeba lepenky na výrobu krabic LEGO asi o4000tun (vzávislosti na počtu prodaných krabic).

Současně ponese lepenka používaná na nové krabice osvědčení organizace FSC. FSC (Forest Stewardship Council) je mezinárodní osvědčení, které garantuje, že papír, lepenka atd. pocházejí ztrvale udržitelných lesů

„Představujeme nové krabice jako opatření pro ochranu životního prostředí asoučasně doufáme, že spotřebitelé tuto viditelnou změnu uvítají. Zmenšujeme velikost našich krabic, protože si myslíme, že jde osmysluplný krok pro kupující, zákazníky ipro náš podnik, aprotože je naším cílem pozitivně ovlivňovat okolí. Věříme, že odpovědnost za naši planetu, širší komunitu apříští generace je společná nám všem,“ říká Jørgen Vig Knudstorp, CEO společnosti LEGO Group.

V roce 2013 budou do menších krabic baleny všechny nově uvedené výrobky, vroce 2015 pak budou vmenších krabicích zabaleny již úplně všechny výrobky LEGO na trhu. Tato změna sníží dopad CO2 zbalení asi o10procent amenší krabice umožní úsporu na spotřebě lepenky pro krabice LEGO přibližně o18 procent.

Nové krabice přínosem pro všechny

Společnost LEGO Group se zaměřuje na zmenšování balení, protože zhruba 15procent celkového vlivu, který má společnost zhlediska působení CO2, je spojeno sbalením. Nové krabice jsou však dobrou zprávou, ato nejen pro životní prostředí.

„Spotřebitelům se bude snáze zacházet sbalením, maloobchodníci budou mít místo pro více krabic na policích amy spotřebujeme méně energie při přepravě zboží do obchodů. Jde tedy osituaci, ve které všichni vyhrávají,“ říká John Goodwin, CFO společnosti LEGO Group.-win situation for everybody,"