About Us

Publiceret : 05 januar 2012, 08:53 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Ansvarlighed i LEGO Koncernen

Vi anser børn og børns leg som en hjørnesten i alt, hvad vi gør. Vi tager dette ansvar alvorligt og sætter altid høje ambitioner, da kun det bedste er godt nok til dem, der skal bygge fremtiden.

Vi anser børn og børns leg som en hjørnesten i alt, hvad vi gør. Vi tager dette ansvar alvorligt og sætter altid høje ambitioner, da kun det bedste er godt nok til dem, der skal bygge fremtiden. Vores bæredygtighed og ansvarlighed udvikler sig omkring børn og vores passion for leg og læring. Hver dag omdanner vi disse målsætninger til konkrete handlinger, så vi kan hjælpe til at opbygge en bedre fremtid.

Vores ambitioner er afledt af vores kulturarv og er dybt forankret i vores kultur og virksomhedens værdigrundlag, LEGO® Brand Framework. Vores varemærkes løfter, ikke mindst gennem Planet Promise, er retningsgivende for vores tilgang til bæredygtighed og vores fem strategiske ambitioner. For at vi kan nå disse ambitioner, har vi defineret et mere generelt sæt konkrete mål, som vi arbejder med internt og rapporterer om eksternt.

Alle medarbejdere opfordres til og støttes i at gøre en positiv forskel. Vi stræber efter at integrere indsatsen for bæredygtighed og ansvarlighed; at gøre indsatsen nemmere, større og mere værdiskabende i måden, vi arbejder på. Uanset om det er vores Product Safety eller inden for Environment, Social Responsibility eller Corporate Governance & Business Conduct..

I 2003 underskrev vi, som den første virksomhed i vores branche, FN's Global Compact. Siden har vi arbejdet målrettet på at integrere de ti principper i vores forretning og konstant forbedre vores tilgang til og rapportering om bæredygtighed. Læs vores udviklingsrapporter.

 We support the United Nations Global Compact

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til måden, vi arbejder på inden for bæredygtighed og ansvarlighed, er du velkommen til at kontakte responsibility@lego.com