About Us

Publiceret : 23 august 2013, 06:55 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Corporate Governance and Business Conduct

Siden virksomheden blev grundlagt i 1932, har den været privat ejet af familien Kirk Kristiansen. Vi arbejder for en god selskabsledelse ved at kombinere styrkerne og fordelene ved at være en privatejet familievirksomhed med god selskabsledelse for børsnoterede selskaber.

Det at adskille vores ejeres interesser fra bestyrelsesmedlemmernes volder ikke problemer i virksomheden, da ejerne er medlemmer af bestyrelsen og tæt på den daglige drift. Derfor har LEGO Koncernen vedtaget en række ledelsesstandarder, der giver mening i forbindelse med en familieejet virksomhed, der har en professionel ledelse og en selvstændig bestyrelse.

Forretningsadfærd - etik og overensstemmelse

Vi har forpligtet os til en meget høj standard for forretningsadfærd og opretholder en mangeårig forpligtelse til høj etik og integritet i virksomheden. Dette betyder, at vi lever op til vores løfter og forskellige interessentgruppers forventninger fra institutioner, virksomheder og enkeltpersoner. LEGO Koncernens Code of Business Conduct Handbook bruges som et værktøj i organisationen til at hjælpe med etiske dilemmaer og bidrage til at tage de rigtige beslutninger.

Håndbogen fremhæver tre generelle retningslinjer, som skal følges, når man står over for etiske dilemmaer:

- Søg vejledning i virksomhedens ånd og værdier, der danner grundlag for de etiske principper i LEGO Koncernen

- Søg vejledning hos virksomhedens regler samt de juridiske og lovgivningsmæssige regler i samfundet for at beslutte, hvad der er rigtigt og forkert

- Vær åben! Stå frem og diskutér problemerne med din nærmeste overordnede

Håndbogen omhandler mange specifikke områder, som for eksempel korruption, som er et af vores prioritetsområder, til at sikre, at vi proaktivt modvirker dette gennem vores medarbejdere og de af vores samarbejdspartnere, der handler på vores vegne. Vi driver forretning i de fleste lande i verden, og det har altid været kernen i vores værdier at have en fast og uomtvistelig holdning til korruption. Siden 2003 har vi været medunderskrivere af FN's Global Compact-principper, og dermed har vi forpligtet os til det 10. princip om aktivt at bekæmpe korruption.

For at sikre, at alle har den nødvendige viden om vores forretningsadfærdsmæssige principper, skal alle medarbejdere hos LEGO® på direktørniveau og derove hvert andet år gennemføre vores e-learning-kursus i forretningsadfærd. Desuden skal medarbejdere, der arbejder direkte med kunder og leverandører, også gennemføre kurset.

Vi arbejder løbende på at styrke og optimere vores forretningsadfærdsprogram for at sikre en høj standard for forretningsadfærd arbejder og på at sikre, at det implementeres i vores aktiviteter. Det gør vi ved at tilføje relevante vejledninger, implementere understøttende it-systemer og udvikle nye undervisningsmaterialer baseret på de juridiske og lovgivningsmæssige standarder samt organisatoriske behov.

Vi opfordrer alle medarbejdere til at stå frem og indberette enhver overtrædelse af Business Conduct Handbook, LEGO Koncernens politikker og enhver anden lov eller regel. Dette skal helst ske inden for organisationens struktur, men som en sidste udvej har medarbejderne mulighed for at anvende vores whistleblower-ordning.