About Us

Publiceret : 22 august 2013, 14:18 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Miljø

Dem, der skal bygge fremtiden forventer, at vi gør alt, hvad vi kan, for at afbøde vores virksomhedsaktiviteters indvirkning på miljøet. Vi anerkender, at vores aktiviteter påvirker miljøet inden for områder som klimaændringer, ressourceforbrug og affald. Alligevel er det vores ubestridte ambition at beskytte børns ret til at leve i et sundt miljø, både nu og i fremtiden.

Vi har formuleret en række konkrete målsætninger for at måle vores miljøindsats, og vi vil fortsætte med at udforske innovative og kreative måder at løse de aktuelle miljøproblemer og præstere i overensstemmelse med stadigt stigende standarder.

Vi anerkender, at bæredygtighed ikke alene handler om energi og affald, og vi arbejder hårdt på at løse vores påvirkninger på andre områder, såsom de materialer, vi anvender, vores vandforbrug og bæredygtigheden i vores forsyningskæde.

Vi arbejder især på at fremstille LEGO® produkter på vores egne fabrikker tæt på de markeder, som vi servicerer, da vi synes, at det giver mening at producere tæt på, hvor produkterne bliver solgt og anvendt. Det giver os mulighed for at servicere vores markeder bedre samt mindske miljøbelastningen fra transport. Alle fabrikker er certificeret efter miljøstandarden ISO 14001, og på hver site anvender vi den miljømæssigt bedste praksis, der er egnet til det regionale område.

Herudover er vores tilgang til energiforbruget at opbygge og drive energieffektive fabrikker og kontorer. Vi fokuserer på energibesparende projekter inden for trykluft, belysning, ventilation og køling. Dernæst har vi håndteret energiforsyningen på vores faciliteter ved hjælp af den nyeste teknologi inden for kraftvarmeværker (CHP) til energiproduktion, hvor det er muligt. Endelig vurderer vi potentialet for vedvarende energi, for det første på vores lokale faciliteter og derefter off-site, hvis vi ikke finder grundlag for anvendelse. Vi lever fortløbende tilfredsstillende op til vores langsigtede ambition om at sikre, at i 2020 vil 100 procent af vores energi blive balanceret af vedvarende energikilder. Læs: Opbygning af en vindmøllepark.

Når det kommer til affald, fokuserer vi i første omgang på at reducere mængden af affald, herefter genbruger vi affald, hvor det er muligt, og endelig genbruger vi næsten alt, der er tilbage. Resultatet er, at intet affald er blevet vores langsigtede ambition, og det er en ambition, som vi fortsætter med at gøre fremskridt mod at nå. Se resultater.