About Us

Publiceret : 22 august 2013, 14:40 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Menneskerettigheder

LEGO Koncernen forpligtede sig offentligt til at sikre overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, da vi underskrev FN's Global Compact i 2003.

I LEGO Koncernen tager vi denne forpligtelse alvorligt og arbejder løbende på at integrere overholdelse af menneskerettighederne i vores aktiviteter. Ved at gøre dette, sigter vi mod at forblive loyale over for vores virksomheds værdier samt opfylde samfundets forventninger til ansvarlig forretningsførelse over for de mennesker, der berøres af vores aktiviteter og beslutninger.

Vi påvirker en bred vifte af menneskerettighederne i hele vores værdikæde. En systematisk forståelse af vores menneskerettighedspolitiks påvirkning er udgangspunktet for at fastlægge de områder, hvor vi har størst indflydelse, og hvor vi ønsker at fokusere vores indsats. Da dette er en løbende proces, har vi defineret en række områder, såsom børns ret til at udvikle sig og medarbejdernes rettigheder til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Læs mere om Code of Conduct og social ansvarlighed, som er en meget høj prioritet for os.

Børns rettigheder

I vores menneskerettighedsarbejde sætter vi særligt fokus på børns rettigheder.

Vi støtter FN-konventionen om barnets rettigheder og vi gør vores yderste for at sikre, at vi overholder og fremmer børns rettigheder i hele vores drift og er i dialog med vores interessenter. Vi støtter også Children’s Rights & Business Principles der er udviklet af FN Global Compact, UNICEF og Red Barnet, som specifikt skitserer det ansvar, som virksomhederne har med hensyn til børns rettigheder.

Et grundlæggende element i vores indsats er, hvordan vi udvikler produkter, der er sikre, både online og offline. Vi ved det er vigtigt, da børn tilbringer mere tid med at spille online, og som følge af dette har vi ført vores forpligtelse til at støtte børns sikkerhed og rettigheder over i den online verden. Vores egen marketingstandard angiver vores standpunkt om børns privatliv og databeskyttelse, interaktion på sociale platforme, og hvordan vi markedsfører vores produkter.

Læs også: