About Us

Publiceret : 22 august 2013, 09:57 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Vores tilgang

Vi ønsker at maksimere den positive indvirkning, vi har på børn og samfund, og give børn i hele verden gode og kreative oplevelser gennem leg

I 2008 definerede vi fire essentielle løfter som en del af vores virksomheds værdigrundlag, og vi finder fortsat måder at fremme vores handlinger, så de lever op til disse løfter.

De fire løfter beskrevet i LEGO® Brand Framework ® Brand Framework (billede):

Planet Promise formulerer, hvordan vi ønsker at gøre en positiv forskel i verden - uanset om dette er i forhold til enkeltpersoner eller det bredere samfund. Vi ved, at vores medarbejdere er det vigtigste for, at vi kan efterleve og realisere vores værdier. Derfor arbejder vi målrettet på at sikre den fortsatte udvikling af vores medarbejderes kompetencer og kreativitet. Vigtigst af alt er vores vilje til at indgå i en respektfuld dialog med vores interessenter, internt såvel som eksternt.

Pionerer inden for sikkerhed

Det er en altoverskyggende prioritet for LEGO Koncernen at sørge for, at børn er sikre, når de leger, så vi går aldrig på kompromis med sikkerheden af vores produkter. Vi investerer betydelige ressourcer hvert år i at innovere og opretholde den højeste standard af sikkerhedskrav til legetøj og dermed fortsætte med at producere sikre produkter af højeste kvalitet.

Herudover mener vi, at alle vores medarbejdere skal kunne arbejde for os og samtidig være trygge i forhold til risikoen for arbejdsulykker og lignende. Vi arbejder konstant på at implementere en solid kultur om arbejdssikkerhed, og vi er stolte over at opleve fremskridt i dette vigtige arbejde sammen med vores medarbejdere.

Støtter børns ret til at udvikle sig

Det er vores mission at ‘inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden’ – en afspejling af virksomhedens grundlæggende tro på værdien af leg og læring gennem leg i samfundet og især for børn. Når børn leger, lærer de at udfolde deres kreativitet og udvikler værdifulde evner. Det er vigtigt for alle børn. Vi tror på, at du ikke kan lege uden at lære, og at du ikke kan lære uden at lege.

Derfor har vi udviklet produkter, som understøtter disse egenskaber, og vi brænder for at fremme børns ret til at lege og udvikle sig. Det indebærer, at både LEGO Koncernen og LEGO Fonden udfører akademisk forskning inden for leg og læring og deltager aktivt i at fremme disse muligheder for børn.

Omsorg for naturen

Vi har et ansvar for at minimere vores påvirkning af miljøet gennem vores aktiviteter og de produkter, vi producerer. Vi mener også, at vi har en mulighed for at gøre en forskel for miljøet i fremtiden ved at engagere os i spørgsmål om bæredygtighed og ansvarlighed sammen med børn, da det er børnene, der skal bygge fremtiden.

The LEGO Group's Planet Promise