About Us

Publiceret : 23 august 2013, 07:20 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Resultater og rapportering

For at gøre en positiv forskel på linje med vores Planet Promise, har vi sat konkrete mål til at sikre, at vi styrer i den rigtige retning og hvert år når vores mål samt de strategiske mål for 2015 og fremover.

De overordnede strategiske ambitioner er:

- 0 tilbagekaldelser - altid

- Top 10 på medarbejdernes sikkerhed i 2015

- Støtte læring for 101 millioner børn i 2015

- 100 procent vedvarende energi i 2020

- 0 affald som langsigtet ambition