About Us

Publiceret : 27 februar 2014, 10:30 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Resultater 2013

    
Fokusområde Indikator Tendens 2014 Målsætning 2014 Resultat 2013

Produktsikkerhed

Antal tilbagekaldelser af produkter

-->

0

0

Forbrugernes tilfredshed

Net Promoter Score Index®;

-->

105

105

Arbejdssikkerhed

Skadestal

-->

<=1.6

1.7

Arbejdssikkerhed

Procentdel af væsentlige kvalitets-, EHS- og CoC-uoverensstemmelser, som er fundet under revisioner på LEGO Koncernens fabrikker, og som er løst i overensstemmelse med korrigerende handlingsplaner

-->

100%

100%

Medarbejderengagement

Employee Net Promoter Score;

÷

62%

56%

Diversity

Forfremmelser af kvindelige ansatte på direktørniveau og derover

+

>=30%

37%

Antikorruption

Procentdel af medarbejdere på direktørniveau og derover på LEGO Koncernens fabrikker, der er uddannet i forretningsskik hvert andet år

-->

100%

100%

Partneroverensstemmelse

Procentdel af væsentlige kvalitetsuoverensstemmelser fundet i leverandørrevisioner, som er løst i overensstemmelse med korrigerende handlingsplaner

-->

100% 

100%

Partneroverensstemmelse

Procentdel af væsentlige COC-uoverensstemmelser fundet i leverandørrevisioner, som er løst i overensstemmelse med korrigerende handlingsplaner

-->

100%

100%

Bæredygtig produktion

Energieffektivisering;

+

+2.5%

+6.7%

Bæredygtig produktion

Genanvendt affald, procentdel af samlet registreret affald

+

>=90%

90%

Tendensstatus er en oversigt over, hvordan de aktuelle indikatorer tenderer, baseret på vore kvartalsvise regnskabstal.

+= tendens opadgående

÷= tendens nedadgående

-->= tendens uændret