About Us

Publiceret : 22 august 2013, 14:25 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Social ansvarlighed

At være socialt ansvarlig er dybt forankret i vores kultur og værdier. Vores tilgang til at lykkes sammen med mennesker, internt såvel som eksternt, tegner vores dagsorden for social ansvarlighed og holder os fokuseret på at skabe et sikkert og fair arbejdsmiljø i overensstemmelse med vores værdier.

Vi ved, at vores sociale ansvar går ud over de fabrikker, hvor vi producerer. Det omfatter også de lokalsamfund, hvor vi producerer, og hvor vi har mulighed for at gøre en positiv forskel. Læs vores Code of Conduct.

Sundhed og sikkerhed

For os betyder det at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø at skabe et arbejdsmiljø med en stærk sikkerhedskultur og ingen skader. For at styrke den positive udvikling, vi har haft i de seneste år, fortsætter vi med at advokere for og anvende en proaktiv sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig tilgang til at fremelske en sikkerhedskultur og adfærd i virksomheden. Vi har defineret en målsætning for skadestal, og vi arbejder hele tiden på at sikre løbende forbedringer af denne, se resultater.

Et grundlæggende element i vores engagement i at skabe en god arbejdsplads er at respektere vores medarbejderes rettigheder og trivsel. Medarbejderne hos LEGO® rapporterer årligt deres niveau af motivation og tilfredshed i en medarbejderundersøgelse. De høje point og den meget høje svarprocent giver os et indblik i, hvordan det lykkes at omdanne politikkerne til et bedre arbejdsmiljø, se resultater.

Mangfoldighed - lige muligheder

LEGO Koncernen har det standpunkt altid at ansætte de bedst kvalificerede personer i hver enkelt stilling, og vi sigter mod at sikre lige muligheder for alle medarbejdere i virksomheden.

Skridt for skridt arbejdes der på at skabe en fortsat mere mangfoldig medarbejderbase, og især for det højere niveau af beslutningstagende organer i virksomheden. Et dedikeret team har taget initiativ til at være spydspids for at realisere implementeringen af vores dagsorden om lige muligheder og mangfoldighed. Formanden er vores administrerende direktør, og teamet baserer sig på konkrete tilgange til opgaveløsningen.

Engagement i lokalsamfundet

En afgørende faktor i den måde, vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed på, er at nære og støtte de samfund, der er berørt af vores aktiviteter. I LEGO Koncernen anerkender vi, at vi kan spille en vigtig rolle som fortaler for børns muligheder for at lege og udvikle sig i lokalsamfundene.

Læs case 1 og case 2.