About Us

Publiceret : 23 august 2013, 07:09 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Leverandører

Som en voksende global virksomhed forøges vores tilstedeværelse, og vi har mere og mere komplekse partnerskaber med leverandører over hele verden. Vi står over for en lang række globale udfordringer og muligheder, der strækker over hele det miljømæssige og sociale område. Vores ønske om at løse disse udfordringer er i nogle tilfælde større end hvad, vi kan overkomme alene, og derfor søger vi partnerskaber med en række samarbejdspartnere, der deler vores værdier og ønsker at gøre en positiv forskel. Vi er stadig ved begyndelsen af denne rejse, men vi er fast besluttet på at nå derhen sammen med vores samarbejdspartnere.
For at fremme bæredygtige forsyningskæder kræver LEGO Koncernen, at alle leverandører og forretningspartnere underskriver vores Supplier Code of Conduct. LEGO Koncernens Supplier Code of Conduct omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed, antikorruption og miljø.

Overholdelsen af Supplier Code of Conduct overvåges via vores revisionsprogram, hvor vi bruger tredjeparts revisorer og et stringent opfølgningssystem. Vi reviderer alle vores leverandører i lande med højt og middel risikoniveau (risikoniveauet fastslås af tredjeparts evalueringer)

Vi erkender, at revisionerne kun er et enkelt middel til overholdelse og derfor kun er et værktøj ud af mange, som vi bruger til at implementere vores Supplier Code of Conduct i vores forsyningskæde. Som supplement til vores revisionsprogram arbejder vi også med en udvalgt gruppe af koncernens leverandører med henblik på kapacitetsopbygning for at styrke deres evne til at opfylde kravene i Supplier Code of Conduct og forbedre deres resultater.

Et andet lige så vigtigt aspekt er, hvordan vi håndterer miljøindsatsen i vores samarbejde med leverandører. Gennem Supplier Code of Conduct opfordres alle leverandører til at opstille specifikke mål i forhold til miljømæssige forbedringer og målsætninger om at reducere affald, energiforbrug og udledninger, samt genbrug af produkter og forankring af nye miljøvenlige teknologier.

The LEGO Group's Supplier list.

ICTI CARE Process

LEGO Koncernen er en del af ICTI CARE Process. ICTI CARE Process er et etiske produktionsprogram fra International Council of Toy Industries (ICTI) med det formål at sikre en retfærdig behandling af arbejdstagere og garantere sikre arbejdsforhold. Vi støtter ICTI CARE process, fordi vi mener, at det er muligt at opnå en retfærdig behandling af arbejdstager og garantere sikre arbejdsforhold hos leverandører, når de forskellige grupper arbejder sammen mod det samme mål. Til dette formål er Code of Business Practice blevet udviklet af ICTI, og vores legetøjsleverandører er forpligtet til at følge denne.

Dansk Initiativ for Etisk Handel

I 2013 blev LEGO Koncernen medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) med det formål at øge vores indflydelse på menneskerettigheder på lang sigt. DIEH har et globalt fokus, da initiativet har til formål at fremme ansvarlig leverandørstyring og skabe varige positive forandringer i leverandørlande. Gennem medlemskabet har vi adgang til relevante interessenter, oplysninger, bedste praksis vedrørende dilemmaer og nye lovgivningsmæssige initiativer. DIEH er et multiinteressentinitiativ, og hvis der opstår et etisk dilemma i vores værdikæde, har vi via initiativet adgang til relevante partnere, der kan hjælpe os med at identificere og gennemføre bæredygtige løsninger, ligesom løsninger kan identificeres proaktivt.