About Us

Publiceret : 22 august 2013, 14:08 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Opbygning af en vindmøllepark

LEGO Koncernen bygger en havvindmøllepark for at balancere sit energibehov i mange år fremover

I 2012 annoncerede LEGO Koncernens moderselskab KIRKBI A/S, en investering på ca. 3 milliarder kroner (400 millioner euro) i udviklingen af en havvindmøllepark. Investeringen i vindenergi understøtter desuden de løbende energiforbedringer på tværs af LEGO Koncernen og vil hjælpe til at balancere energibehovet i mange år fremover.

“Denne massive investering i vindenergi er ikke en engangsforestilling – det er en integreret del af vores overordnede ambition om at gøre en positiv forskel i verden. Vi er på en rejse - en rejse, der aldrig slutter - men investeringen i genanvendelig energi er et stort skridt i den rigtige retning,” siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør for LEGO Koncernen.

Den vindmøllepark, som hedder Borkum Riffgrund 1, bygges af Dong Energy ved brug af 77 Siemens havmøller, som hver genererer 3,6 MW, hvilket giver en samlet installeret kapacitet på 277 MW. KIRKBI A/S vil eje en tredjedel af vindmølleparkens produktion af elektrisk strøm - det svarer til produktionen af mere end 25 vindmøller og er lig med forbruget i ca. 100.000 boliger. Opførelsen af vindmølleparken begynder i 2013, og møllerne vil begynde at levere strøm i 2015, med ret til at generere i de næste 25 år.

Se hjemmesiden for Borkum Riffgrund.