About Us

Publiceret : 22 august 2013, 13:49 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Sikre produkter

Siden 2008 har mere end 20 medarbejdere hos LEGO Koncernen haft til opgave at kontrollere, at de mere end 2.000 råmaterialer, der anvendes i LEGO produkter, alle lever op til kravene i det nye europæiske direktiv om sikkerhedskrav til legetøj, som træder i kraft til sommer.

Det nye direktiv fastsætter strenge krav til de materialer og den tilhørende dokumentation, der anvendes i produktion af legetøj. LEGO Koncernens måde at udføre sikkerhedsvurderinger er blevet brugt i mange år, og LEGO produkterne lever altid op til de strengeste globale sikkerhedsstandarder. Som en reaktion på det nye direktiv har koncernen valgt at udvide og justere sin tilgang. Siden ultimo 2008 har koncernen arbejdet intensivt på at sikre, at alle produkter overholder den nye lovgivning. Den 20. juli 2013 træder sidste del af direktivet – de kemiske krav i det europæiske direktiv om sikkerhedskrav til legetøj – i kraft.

Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør for LEGO Koncernen, udtaler:

“Produktsikkerhed er en topprioritet hos os, og vi har altid forpligtet os til, at vores produkter lever op til de strengeste globale krav, da det er essentielt for os, at børn i hele verden kan lege med LEGO under sikrest mulige forhold. Det nye europæiske direktiv om sikkerhedskrav til legetøj håndhæver høje krav til sikkerheden, og det vi støtter fuldt ud.”

Han tilføjer: “Jeg er stolt af, at vi med vores input til den nye lovgivning kan bidrage aktivt til at banebryde det generelle sikkerhedsniveau for legetøj – og derfor er jeg glad for at meddele, at vi er dedikerede til at tage føringen i denne henseende, og at vi opfylder alle krav i direktivet.”

Flere end 2000 råmaterialer er kontrolleret

LEGO Koncernen har valgt at tolke det nye direktiv på den strengest mulige måde. Derfor er hver enkel substans og hvert enkelt råmateriale, LEGO element og LEGO sæt blevet undersøgt for at sikre, at direktivet om sikkerhedskrav til legetøj og anden lovgivning f.eks. den amerikanske lovgivning overholdes, og at koncernens interne krav følges. Når man gennemfører analyse i så stort et omfang, rækker det videre end overholdelse af lovkrav, men det skal gøres for at sikre, at LEGO klodser fremstilles af de absolut sikreste og reneste materialer.

“Efter vi har kontrolleret, at LEGO produkterne og råmaterialerne allerede lever op til de strengeste lovkrav, har den primære udfordring været at udvikle og implementere en metode til at sikre den omfattende og detaljerede dokumentation, som kræves af det europæiske direktiv om sikkerhedskrav til legetøj. Det har været en stor opgave for vores team, som er firedoblet siden 2008. Der er også brugt betydelige ressourcer globalt set på at sikre, at vi kan dokumentere, at de mere end 2.000 råmaterialer, vi anvender, lever op til kravene,” siger Cornelis Versluis, Vice President for Corporate Quality, der har det overordnede ansvar for at drive dokumentationsprocessen.

En LEGO klods skal gennem ti kontrolpunkter

Hele fundamentet for LEGO legeoplevelsen er den ikoniske 2x4 klods. En LEGO klods gennemgår en detaljeret sikkerhedsdokumentation for at opfylde direktivets krav: Der skal foreligge en elementrisikovurdering, en sikkerheds- og kvalitetsrapport for legetøj samt en elementgodkendelse, og en teknisk tegning. Når man medregner kontrol af råmaterialer, bliver det i alt til ti kontrolpunkter. Hvis man udskriver disse rapporter og dokumentationen for en enkelt LEGO klods, vil det fylde 25 sider.

LEGO Brandbil, varenummer 60002, som består af 206 LEGO elementer, er et konkret eksempel på den omfattende dokumentation, som kræves, før et LEGO produkt frigives til salg. Før brandbilsættet blev godkendt, gik det gennem mere end 1.000 kontrolpunkter i LEGO Koncernen.

Takket være sin omfattende viden om råmaterialer står LEGO Koncernen stærkt, når det bliver nødvendigt at reagere på ændringer i ny lovgivning, eller når koncernen ønsker at udnytte innovativ videnskabelig viden eller selv ønsker at igangsætte og gennemføre ændringer, som for eksempel at erstatte et aktuelt materialevalg med et nyt, mere sikkert og mere miljøvenligt materiale.