About Us

Tietosuojakäytäntö LEGO Group

Sisällysluettelo:

Tämä asiakirja sisältää LEGO Groupin tietosuojaperiaatteet. Tutustu niihin. Jos haluat tietää jostakin erityisestä aiheesta, voit siirtyä seuraavien linkkien avulla tietosuojakäytäntömme yksittäisiin osiin. 

Johdanto 
Yleiset periaatteet 
Henkilökohtaisten tietojen siirto kolmansille osapuolille ja/tai muihin maihin 
Henkilökohtaisten tietojen kerääminen alle 13-vuotiaista lapsista 
Henkilökohtaisten tietojen käsittely LEGO® kanavien kautta
Evästeet 
Henkilökohtaisten tietojen tarkistaminen ja päivittäminen 
Tietoturva 
Muut asiat 

Johdanto:
Näitä periaatteita sovelletaan kaikenlaiseen henkilötietojen käsittelyyn, kuten keruu, käyttö, siirto, tallennus ja poisto. Käsiteltävät tiedot ovat luonnollisia henkilöitä koskevia henkilökohtaisia tietoja (tietoja, joita saatetaan käyttää fyysisen henkilön tunnistamiseen, sekä muita siihen liittyviä tietoja). Luonnollisia henkilöitä ovat joko LEGO® tuotteiden tai palvelujen käyttäjät tai yhteistyökumppaneidemme edustajat (”henkilötiedot”). Tietojen käsittelijöitä ovat LEGO Groupin kaikki liiketoimintayksiköt ja yhteisöt. 

Tätä käytäntöä sovelletaan koko maailmassa Internetissä ja sen ulkopuolella aktiivisesti tai passiivisesti kerättäviin henkilötietoihin. 

Henkilötietojen käsittelyämme koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen: 

LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Tanska
Attn: Privacy Officer 
tai lähimpään LEGO Groupin yhtiöön: http://aboutus.lego.com/fi-fi/factsfigures/locations.aspx

Yleiset periaatteet: 
LEGO Groupin henkilötietojen käsittelyä koskevaa toimintaa ohjaavat tavallisesti seuraavat periaatteet 

 1. 1. Keräämme henkilötietoja vain tiettyihin ja ennalta määritettyihin tarkoituksiin.
 2. 2. Emme kerää enempää henkilötietoja kuin näiden tarkoitusten täyttäminen edellyttää.
 3. 3. Emme käytä henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin ne kerättiin, paitsi tässä tekstissä ilmoitettuihin tarkoituksiin, tai asianomaisen henkilön etukäteen antamalla suostumuksella.
 4. 4. Emme siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille tai rajojen yli, paitsi tässä tekstissä ilmoitettuihin tarkoituksiin, tai asianomaisen henkilön etukäteen antamalla suostumuksella.
 5. 5. Pyrimme tarkistamaan ja/tai päivittämään henkilötiedot säännöllisesti, ja teemme pyynnöstä niihin muutoksia.
 6. 6. Sovellamme korkeita teknisiä vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.
 7. 7. Tässä tekstissä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta emme tallenna henkilötietoja tunnistettavassa muodossa pidempään kuin se on tarpeellista tietojen käyttötarkoitusta varten tai ellei laki sitä vaadi.

LEGO Group kannustaa perheitä käymään LEGO.com-sivuilla yhdessä. 

Henkilökohtaisten tietojen siirto kolmansille osapuolille ja/tai muihin maihin: 
Yleisenä periaatteenamme on se, että pyrimme henkilötietojen käsittelyllä helpottamaan ja parantamaan LEGO Groupin tuotetarjontaa ja palveluja asiakkaille. 

Ostamme täydentäviä tietoja julkisista lähteistä täydentääksemme tietokantojamme. 

Emme käsittele henkilötietoja kolmansien osapuolten puolesta. Emme myöskään myy henkilötietoja tai jaa niitä kolmansille osapuolille heidän omaa itsenäistä käyttöään varten, paitsi jos sinä annat siihen meille luvan (ks. alempana LEGO Shop at Home). 

Jaamme henkilötietoja kolmantena osapuolena toimivien jälleenmyyjien kanssa, kun se on tarpeellista voidaksemme tarjota palveluja, joita emme itse tarjoa, kuten LEGO® tuotteiden lähettäminen, LEGO® Clubin lehtien postittaminen jne. 

Käytämme myös kolmantena osapuolena toimivia tietojen hosting-yrityksiä keräämiemme henkilötietojen tallentamiseen heidän palvelimilleen sekä tietojen oikeellisuustarkistusten tekemiseen (ks. alempana LEGO ID - Linkitetyt tilit). 

Teemme silloin tällöin tutkimusprojekteja tai annamme ne ulkopuolisen tehtäväksi, ja saatamme tätä tarkoitusta varten jakaa henkilötietoja kolmantena osapuolena toimiville tutkimusyrityksille. Tällaiset kolmantena osapuolena toimivat tutkimusyritykset saattavat myös säilyttää tutkimustietoa tietokannoissaan meidän puolestamme. 

Teemme aina kaikista kolmantena osapuolena toimiville jälleenmyyjille tai yhteistyökumppaneille tehtävistä tiedonsiirroista (kuten edellä mainituissa esimerkeissä) kirjallisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa. Kolmantena osapuolena toimivalla jälleenmyyjällä tai yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta käyttää sellaisia henkilötietoja muuhun kuin meidän ohjeidemme mukaisiin tarkoituksiin. 

Henkilötietoja saatetaan tarpeen vaatiessa jakaa LEGO Groupiin kuuluvien liiketoimintayksiköiden ja yhteisöjen kesken http://aboutus.lego.com/fi-fi/factsfigures/locations.aspx. 

Saatamme luovuttaa henkilötietoja, lain niin vaatiessa, jos kyseessä on haaste tai tuomioistuinpäätös, tai lainvalvontatarkoituksia varten. 

Toimintamme turvallisuuden varmistamiseksi käsittelemme (peilaamme) henkilötietoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämä merkitsee sitä, että kaikkia käsittelemiämme henkilötietoja siirretään Euroopassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien toimipaikkojemme välillä säännöllisesti. 

Alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietojen kerääminen verkossa: 
Kun alle 13-vuotias (tai paikallisessa laissa määritetty vastaava mahdollisesti korkeampi ikä; seuraavassa käytetään tekstiviittausten helpottamiseksi tästä iästä nimitystä 13 vuoden ikä) lapsi ottaa yhteyttä LEGO Groupiin verkossa esimerkiksi osallistuakseen kilpailuun tai esittääkseen kysymyksen, pyydämme lapsen sähköpostiosoitteen sekä lapsen vanhemman tai holhoojan sähköpostiosoitteen. Käytämme lapsen sähköpostiosoitetta vain kyseiseen tarkoitukseen ja käytämme vanhempien tai holhoojan sähköpostisoitetta vain ilmoittaaksemme, että lapsi on ottanut meihin yhteyttä, sekä ilmoittaaksemme kerättyjen henkilötietojen tyypistä ja käytöstä, jos laki niin vaatii.

Jos olet alle 13-vuotiaan lapsen vanhempi tai holhooja ja olemme keränneet lapsen henkilötietoja, sinulla on oikeus katsella ja pyytää poistamaan henkilötiedot sekä kieltää sellaisten tietojen myöhempi keruu tai käyttö. Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin napsauttamalla tästä privacy.officer@lego.com.
Jos vanhemmat tai holhoojat haluavat katsella lapsiinsa liittyviä henkilötietoja, heidän täytyy antaa lastensa käyttäjätunnusten ja salasanojen lisäksi oma sähköpostiosoitteensa mahdollista todennusta ja yhteydenottoa varten. 

Emme voi emmekä halua missään olosuhteissa vaatia tai kehottaa lapsia paljastamaan henkilötietojaan enempää kuin on tarpeellista heidän osallistuessaan verkkosivuillamme järjestettyihin aktiviteetteihin. 

Alle 13-vuotiaat lapset saavat osallistua kilpailuihimme. Jos alle 13-vuotias lapsi voittaa, tieto voitosta lähetetään kuitenkin vanhemman tai holhoojan sähköpostiosoitteeseen (jonka lapsi on antanut kilpailuun osallistuessaan). Emme kysy lapselta muita henkilökohtaisia tietoja kuin sähköpostiosoitteet ilman vanhempien etukäteen antamaa hyväksyntää. Kaikki lapsilta ja vanhemmilta kilpailujen aikana kerätyt henkilökohtaiset tiedot säilytetään kilpailun päättymiseen ja palkintojen jakamiseen saakka, ja sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Jos jokin meidän tarjoamamme aktiviteetti verkossa sallii alle 13-vuotiaiden lasten antaa henkilökohtaisia tietojaan julkisesti (esimerkiksi valvomattomat keskusteluryhmät tai ilmoitustaulut), pyydämme vanhempien hyväksynnän, ennen kuin lapsi voi osallistua kyseiseen aktiviteettiin. Tällä hetkellä kaikkia sellaisia aktiviteetteja johdetaan, valvotaan ja/tai tarkkaillaan. 

Henkilökohtaisten tietojen käsittely LEGO® kanavien kautta: 

LEGO tunnus: 
Yleistä:
Olemme lanseeranneet yhden yhteisen alustan, LEGO tunnuksen, jota voi käyttää monissa erilaisissa LEGO verkkosovelluksissa. Kun käyttäjä on luonut LEGO tunnuksen yhtä sovellusta varten, hän voi käyttää tunnusta myös muihin sovelluksiin. 

Sekä lapset että aikuiset voivat luoda LEGO tunnuksen, mutta jos lapsi on alle 13-vuotias, pyydämme yleensä lapsen vanhemman tai laillisen holhoojan henkilötiedot. 

LEGO tunnuksen luomiseen vaaditaan henkilötietoja, kuten sähköpostisoite (ja jos lapsi on alle 13-vuotias, myös lapsen vanhemman tai laillisen holhoojan sähköpostiosoite), syntymäaika, asuinmaa ja sukupuoli. Pyydämme myös määrittämään salasanan ja käyttäjätunnuksen. 

Sähköpostiosoitetta käytetään tiliin liittyviä ilmoituksia ja muita järjestelmään liittyviä tietoja varten tarpeen mukaan. 

Linkitetyt tilit:
Linkittämällä lasten LEGO tunnukset vanhempien tai laillisten holhoojien LEGO tunnuksiin voimme paremmin auttaa vanhempia rajoittamaan lastensa toimintaa verkossa (esimerkiksi LEGO Universe -pelin pelaamista). Tällöin on kuitenkin erittäin tärkeää, että voimme todentaa lapsen ja hänen vanhempansa tai laillisen holhoojansa välisen suhteen, jotta voimme linkittää lapsen LEGO tunnuksen vanhemman/holhoojan LEGO tunnukseen. 

Sen vuoksi käsittelemme vanhemman tai laillisen holhoojan henkilökohtaisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, postiosoite, syntymäaika ja muu luotettava henkilöllisyystodistus (esim. ajokortin numero, henkilötunnus tai vastaava), lainkäyttöalueen mukaan. 

Siirrämme nämä tiedot ulkoiselle palveluntarjoajalle, joka tekee oikeellisuustarkistuksen puolestamme. Oikeellisuustarkistuspalvelut tehdään meidän ja palveluntarjoajan välillä solmitun kirjallisen sopimuksen pohjalta. 

Me emme tallenna oikeellisuustarkistusta varten kerättyjä henkilötietoja. Takaisin saamamme tulos on ”osuma” (tässä tapauksessa lapsen ja vanhemman tai laillisen holhoojan LEGO tunnukset linkitetään) tai ”ei osumaa” (tässä tapauksessa LEGO tunnuksia ei linkitetä, kunnes asianmukainen suhde lapsen ja hakijan välillä on voitu muulla tavoin todentaa). 

Ulkoinen palveluntarjoaja käsittelee meidän lähettämiämme henkilökohtaisia tietoja ja tallentaa ne pelkästään dokumentointia varten. 

LEGO Shop at Home 
Kun käytät LEGO Shop at Home -palveluamme verkossa tai muualla (teet esimerkiksi tilauksen verkossa tai LEGO asiakaspalvelupisteessä, tai tilaat tuotekuvastosta tai jollakin muulla tavalla), me käsittelemme ko. tapahtumaan liittyviä henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, posti- ja toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, luottokorttitiedot tai muun maksutavan tiedot sekä (jos olet luonut LEGO tunnuksen) syntymäaikasi ja sukupuolesi. Me käsittelemme myös meillä tehtyihin ostoihisi liittyviä tietoja. Käytämme henkilötietojasi tilauksen käsittelyyn ja toimitukseen sekä tilauksen tilan ilmoittamiseen. Käytämme tietoja myös käyttäjäprofiilien säännöllisiin päivityksiin varmistaaksemme, että henkilötiedot ovat mahdollisimman ajantasaiset. Voimme käyttää henkilötietoja myös asiakaskäyttäytymisen analysointiin ja LEGO Shop at Home -viestinnän mukauttamiseen sopivaksi asiakkaillemme. Tällöin saatamme siirtää jäljitystiedot sivustojemme käytöstä ulkoisille palveluntarjoajille, mikä auttaa meitä optimoimaan asiakkaan selaamiskokemuksen. Laadimme optimointipalveluista ko. palveluntarjoajan kanssa aina kirjallisen sopimuksen. 
Jos rekisteröidyt palveluun, lähetämme sinulle LEGO Shop at Home -markkinointi- ja mainosviestejä. Voit myös pyytää sitä erikseen. Viestien sisältö voi määräytyä ostamiesi tuotteiden tai verkkoselaamisesi perusteella.

Voit antaa meille luvan luovuttaa nimesi ja osoitteesi sekä tietoa tilauksistasi huolellisesti valituille kolmansille osapuolille, joiden tuotteiden uskomme kiinnostavan sinua. 
LEGO VIP -ohjelma: 
Jos olet 13-vuotias tai vanhempi (ikärajoitus voi vaihdella eri maissa), voit liittyä LEGO VIP -ohjelmaamme LEGO brändimyymälöissä, Internetissä LEGO Shop at Home -palvelussa, VIP-ohjelman järjestämissä LEGO tapahtumissa tai soittamalla LEGO asiakaspalvelukeskukseen. Jos liityt mukaan ohjelmaan myymälässä tai puhelimitse, sinua pyydetään sen jälkeen käymään verkko-osoitteessa VIP.LEGO.com/Register tekemässä kirjautumisprosessi loppuun saakka. 

Me käsittelemme henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero (valinnainen), sähköpostiosoite, luottokorttitiedot tai muun maksutavan tiedot sekä LEGO tunnuksen käyttäjätunnus ja salasana, syntymäaika ja sukupuoli. Käsittelemme myös LEGO ostoihisi liittyviä tietoja (verkkokaupassa ja muualla), markkinointimieltymyksiä ja LEGO.comiin liittyviä verkkosivustoja. 

Käytämme henkilökohtaisia tietojasi, kun lähetämme sinulle säännöllisesti uutiskirjeitä sähköpostitse ja (jos liityt mukaan ohjelmaan) tarjouksia kuvastojen, sähköpostien ja tekstiviestien mukana. Pyrimme tietojen avulla myös analysoimaan asiakaskäyttäytymistä ja mukauttamaan LEGO VIP -ohjelmaa koskevaa viestintää kanssasi. Käytämme myös henkilökohtaisia tietojasi käyttäjäprofiilisi säännöllisiin päivityksiin varmistaaksemme, että henkilötiedot ovat mahdollisimman ajantasaiset. 

LEGO Club: 
Lapset voivat liittyä LEGO Clubiin. Jos kyseessä on alle 13-vuotias lapsi, pyydämme yleensä jäsenyyden kannalta tärkeät henkilötiedot lapsen vanhemmilta tai lailliselta holhoojalta. Jos järjestelmässä tarvitaan vain lapsen sähköpostiosoite (esim. kilpailuun osallistumista varten), saatamme pyytää sähköpostiosoitteen suoraan lapselta ja ilmoittaa siitä vanhemmille tai lailliselle holhoojalle lain vaatimalla tavalla. 
Yhden LEGO Clubin jäsenenä lapsi voi saada säännöllisesti LEGO Clubin lehden, LEGO Clubin sähköpostitse lähettäviä uutiskirjeitä sekä saada mahdollisuuden osallistua kilpailuihin jne. 

Täyttäessäsi LEGO Club -jäsenhakemuksen hyväksyt sen, että LEGO Club käyttää lapsesi tietoja postituksiin ja sähköpostiviestien lähettämiseen. Tietoja käytetään vain LEGO postituksiin eikä niitä myydä, vuokrata tai muuten luovuteta LEGO Groupin ulkopuolisille yhtiöille lukuun ottamatta yhtiöitä, jotka edustavat meitä auttamalla meitä tarjoamaan lapsen pyytämiä palveluja. 

Me käsittelemme kulloinkin vaadittavia henkilötietoja, esimerkiksi lapsen etu- ja sukunimi, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

LEGO asiakaspalvelu: 
Voit ottaa yhteyttä LEGO asiakaspalvelukeskukseen, jos sinulla on kysyttävää tai mielipiteitä LEGO Groupista, tuotteistamme ja palveluista. Voit myös tilata meiltä tuotekuvastoja, korvaavia osia LEGO® sarjoihin jne. 

Kun otat meihin yhteyttä, käsittelemme kulloinkin tarvittavia henkilötietoja, kuten ikäryhmäsi, sähköpostiosoitteesi, sukupuolesi, etu- ja sukunimesi, postiosoitteesi, puhelin- ja/tai matkapuhelinnumerosi. 

LEGO Universe: 
LEGO Universe on tilauspohjainen sovellus. 

Jos LEGO tunnusta ei ole vielä luotu aikaisemmin, käsittelemme henkilötietoja, kuten sähköpostisoite (jos kyseessä on alle 13-vuotias lapsi, myös lapsen vanhemman tai laillisen holhoojan sähköpostiosoite), syntymäaika, asuinmaa ja sukupuoli. Pyydämme myös määrittämään salasanan ja käyttäjätunnuksen. 

Tarvitsemme laskutusta ja asiakasilmoituksia varten henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, postiosoite, luottokorttitiedot tai muun maksutavan tiedot ja sähköpostiosoitteen. Käsittelemme myös LEGO Universe -ostoihisi liittyviä tietoja. 

Evästeet: 
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi asettaa tietokoneeseesi tai laitteeseesi. Eväste itsessään ei sisällä tai kerää tietoa. Kun palvelin lukee sen verkkosivuston kautta, se voi kuitenkin auttaa verkkosivua tarjoamaan käyttäjäystävällisempää palvelua muistamalla esimerkiksi aikaisemmat ostot tai tilitiedot. 

Käytämme evästeitä muistaaksemme valintamme, parantaaksemme verkkosivustomme tarjoamaa elämystä ja muokataksemme sisältöä juuri sinun tarpeittesi mukaan. 

Evästeiden avulla pysymme muistamaan:

 • Selaimesi asetukset, käyttämäsi selaintyypin ja asentamasi plug-in-ohjelmat. Siten et joudu miettimään joka kerta sivustoon tullessasi, onko sinulla esimerkiksi pelaamiseen tarvittavat tiedot, etkä joudu lataamaan tietoa sivustoistamme. Niiden avulla voimme myös seurata, miten monet henkilöt käyttävät tietyntyyppisiä ohjelmia, ja voimme siten mukauttaa sivustoamme toimimaan optimaalisesti eri selaimissa.
 • Kieli- ja aluevalintasi. Jos olet valinnut ensimmäisellä kerralla kieleksi englannin, se on näytön oletuskieli joka kerta, kun tulet käymään sivustossa uudelleen.
 • Pelaamasi pelit, saamasi pisteet ja etenemisesi peleissä – jokaisen pelin ominaisuuksista riippuen. Nämä tiedot tallentuvat Flash-evästeisiin (Flash Local Shared Objects).
 • Käyttämäsi LEGO tunnuksen kirjautumistila.
 • Ostoskorisi ja ostosasetuksesi.
 • Myymälässä katsomasi ja ostamasi tuotteet, joiden avulla voimme ehdottaa muita tuotteita.
 • Tuotteista ja gallerioista antamasi arviot.
 • Milloin viimeksi vastasit lähettämäämme tutkimukseen, jotta emme kysyisi sinulta liian usein.
 • Siirtymisesi sivustossa ja sivustojen käyttö. Emme kerää tässä yhteydessä henkilötietoja Keräämme tilastotietoja, joiden avulla pystymme parantamaan verkkosivustoamme.
 • Äskettäin käytetyt tiedot – suorituskyvyn parantamiseksi. Jos tallennamme evästeeseen henkilötietoja, tiedot koodataan salakielelle, jolloin ne ovat turvassa.


Jotkut evästeet katoavat automaattisesti, kun suljet selaimen, toiset taas pysyvät koneessa pidempään. Evästeemme pysyvät koneessa korkeintaan 400 päivää. Haluamme sinun löytävän omat tietosi, jos käyt sivustossamme vain noin kerran vuodessa. 

Tilaamme joitakin toimintoja kolmansilta osapuolilta. Heillä on oikeus käyttää tietoja vain sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen. Tietoja ei saa käyttää muiden yritysten tarjoamien tietojen kanssa emmekä seuraa käyttäjätottumuksia oman sivustomme ulkopuolella . 

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit estää evästeitä tallentumasta tietokoneeseesi tai laitteeseesi valitsemalla selaimessa evästeet kieltävän asetuksen. Joissakin selaimissa on toiminto, joka poistaa aina kaikki evästeet istunnon jälkeen. 

Toiminto on nimeltään InPrivate Internet Explorerin versiossa 8 ja sitä uudemmassa, Incognito Google Chromen versiossa 10 ja sitä uudemmassa sekä Private Browsing Firefoxin versiossa 3.5 ja sitä uudemmassa, Safarin versiossa 2 ja sitä uudemmassa ja Operan versiossa 10.5 ja sitä uudemmassa. 

Tarkat ohjeet toiminnon käytöstä löytyvät selaimen käyttöohjeesta. Voit poistaa kaikki tietokoneesi tai laitteesi evästeet milloin tahansa. Jos et halua hyväksyä evästeitä lainkaan, voit silti vierailla verkkosivuillamme. Emme kuitenkaan voi tarjota optimaalista selailuelämystä ilman evästeitä. 

Joissakin tapauksissa selain on toisen ohjelman sisällä. Näet seuraavasta luettelosta, miten niitä voi ohjata: 

- LEGO Digital Designer Mac-tietokoneella: käytä Safaria. 
- LEGO Digital Designer PC-tietokoneella: käytä Internet Exploreria. 
- LEGO Mindstorms Mac- ja PC-tietokoneella: käynnistä ohjelma uudelleen. 
- LEGO Universe Mac-tietokoneella: käytä Safaria. 
- LEGO Universe PC-tietokoneella: käytä Internet Exploreria. 


Henkilökohtaisten tietojen tarkistaminen ja päivittäminen:
Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä ja tarkistaa ja päivittää sinusta tallennettuja henkilötietoja. Voit ottaa yhteyttä napsauttamalla tätä linkkiä tai soittamalla LEGO asiakaspalveluun. Huomaa, että ennen kuin saat tilisi käyttöösi ja voit muuttaa tietoja, meidän on tarkistettava henkilöllisyytesi asianmukaisesti. Muutokset astuvat voimaan 10 arkipäivän kuluessa. 

Tietoturva: 
http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

Monet LEGO.com-palveluista on suojattu käyttöoikeusrajoituksilla ja vaativat LEGO tunnuksen ja salasanan. On tärkeää, että valitset salasanan, jota ei ole helppo arvata, ja että pidät sen huolellisesti tallessa. 

Kaikki meidän toimeksiantamamme ulkoiset henkilötietojen siirrot on suojattu salauksella. 
Kaikista tietojen tallennusta koskevista asioista, niin LEGO Groupin käyttämissä tietokonejärjestelmissä kuin liikekumppaneiden järjestelmissä tallennettavista tiedoista, on sovittu kirjallisilla sopimuksilla. 

Henkilötietojen käsittely tapahtuu yleensä sovellettavissa olevan lainsäädännön ja tietoturvaa koskevan hyvän käytännön mukaisesti. 

Luottokorttitiedot osoitetaan yhdelle tai useammalle hyväksytylle ja sertifioidulle palveluntarjoajalle/-tarjoajille, emmekä säilytä tietoja pidempään kuin tietojen käsittely vaatii. 

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan dokumentoiduilla käytännöillä ja menetelmillä, kuten tarkalla fyysisellä ja loogisella pääsynvalvonnalla, varmuuskopioinnilla, failover-toiminnolla, haittaohjelmien torjunnalla, valvonnalla ja haavoittuvuuksien havaintomekanismeilla. 

Muut asiat: 
LEGO Groupin tietojenkäsittelykäytäntöä voidaan joutua silloin tällöin muuttamaan, jotta henkilötietojen käsittelytavat – keruu, käyttö, siirto, tallennus ja/tai poisto – pysyvät ajantasalla. Jos käytäntöön tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti ja epäsuotuisasti henkilöiden yksityisyyteen, pyrimme ilmoittamaan sellaisista muutoksista kaikille asianomaisille henkilöille. 

VOIMAANTULOPÄIVÄ: 25.5.2011