About Us

Julkaistu : 05 tammikuu 2012, 08:53 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Esimerkkejä vastuullisuudesta

Olemme sitä mieltä, että lapset ja lasten leikit luovat yhteiskunnan kehityksen perustan ja osoittavat sen suunnan. Otamme tämän vastuumme vakavasti ja asetamme tavoitteemme korkealle, sillä vain paras on riittävän hyvää niille, jotka rakentavat tulevaisuutta jäljessämme.

Kestävien ja vastuullisten toimintatapojemme keskipisteessä ovat aina lapset sekä heidän halunsa leikkiä ja oppia. Näitä periaatteita toteutamme joka päivä käytännön toimina, joiden kautta rakennamme omalta osaltamme parempaa huomista.

Tavoitteemme ja toimintatapamme juontuvat pitkästä historiastamme, arvoistamme ja tavastamme harjoittaa liiketoimintaa. Nämä yhdessä muodostavat LEGO Brand Frameworkin. Toimintatapojamme koskevat lupauksemme – erityisesti viiden strategisen tavoitteemme – ovat kestävään kehitykseen perustuvan toimintamme ja [viiden strategisen tavoitteemme] peruspilareita. Tavoitteidemme tueksi olemme määritelleet joukon konkreettisia päämääriä, joihin pyrimme yhtiön sisällä ja joista raportoimme ulkoisille sidosryhmillemme.

Luomme työntekijöillemme toimintaympäristön, joka kannustaa positiiviseen vaikuttamiseen ja antaa siihen mahdollisuuden. Haluamme integroida kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan toimintatavat osaksi toimintakulttuuriamme niin tuoteturvallisuudessa, ympäristöystävällisyydessä, yhteiskuntavastuussa kuin yhtiön säädöksiin ja vastuulliseen toimintatapaan liittyvissä toimissammekin.

Toimialamme ensimmäisenä yhtiönä allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2003. Siitä lähtien olemme noudattaneet liiketoiminnassamme tämän aloitteen kymmentä periaatetta ja pyrkineet jatkuvasti parantamaan kestävän kehityksen toimintatapojamme. Lue kehitysraporttimme.

We support the United Nations Global Compact

Jos sinulla on kestävän kehityksen toimintatapoihimme liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen responsibility@lego.com