About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 08:43 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Yhtiön johtamistapa ja vastuullinen toiminta

Yhtiö on ollut Kirk Kristiansenin perheen yksityisessä omistuksessa siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 1932. Vastuullisen toimintatavan periaatteissamme hyödynnämme sekä yksityisen omistuksen etuja että pörssiyhtiön toimintatapamalleja

Ristiriidat omistajien ja johtajien näkökantojen välillä eivät ole ongelma yhtiössämme, koska omistajat kuuluvat johtoryhmään ja osallistuvat tiiviisti päivittäiseen liiketoimintaan. LEGO Groupin johtamistapa perustuu olosuhteisiin, joissa yhtiö on perheomistuksessa, mutta yhtiön johtajat tulevat perheen ulkopuolelta, ja sen johtokunta toimii itsenäisesti.

Vastuullinen toiminta – etiikka ja standardien noudattaminen

Olemme asettaneet toimintatavoillemme erittäin korkeat vaatimukset ja sitoutuneet eettisyyden ja rehellisyyden periaatteisiin. Tämä tarkoittaa, että toimimme lupaustemme ja sidosryhmiemme odotusten mukaisesti. LEGO Groupin toimintatapaohjeistoa käytetään organisaatiossa työkaluna, josta on apua eettisten kysymysten ratkaisemisessa ja päätösten tekemisessä. 

Toimintatapaohjeissa korostetaan kolmea eettisien ongelmien ratkaisemista koskevaa yleisohjetta

- Etsi ohjeistusta yhtiön arvoista, joihin LEGO Groupin eettiset periaatteet perustuvat

- Käytä apuna yhtiön säädöksiä ja paikallista lainsäädäntöä, kun teet päätöksiä siitä, mikä on oikein tai väärin

- Ole avoin! Ota asioita esille ja keskustele niistä esimiehesi kanssa

Toimintatapaohjeissa käsitellään monenlaisia aiheita, kuten korruptiota, jonka torjuminen on meille tärkeää. Toimintatapaohjeet auttavat meitä torjumaan korruptiota ennakoivasti yhdessä työntekijöidemme ja liikekumppaniemme kanssa. Harjoitamme liiketoimintaa useimmissa maailman maissa, ja korruption ehdoton vastustaminen on aina ollut yksi liiketoimintamme perimmäisistä arvoista. Vuonna 2003 allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen ja sitouduimme noudattamaan sen 10. periaatetta eli periaatetta korruption aktiivisesta torjunnasta.

Jotta voimme varmistaa, että LEGO® työntekijät tuntevat vastuullisen toimintatapamme periaatteet, kaikkien johtajiemme on joka toinen vuosi suoritettava vastuullisen toimintatavan verkkokoulutuskurssi. Myös suoraan asiakkaiden kanssa työskentelevät työntekijät ja toimittajamme suorittavat tämän kurssin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapaohjelmaamme ja varmistamaan sen integroinnin tiiviiksi osaksi toimintojamme, jotta voimme täyttää toimintatavoillemme asettamamme korkeat vaatimukset. Tähän työhön sisältyvät esimerkiksi uusien ohjeasiakirjojen luonti, uudet IT-järjestelmät ja uusien koulutusmateriaalien kehittäminen juridisten ja organisatoristen vaatimusten sekä noudatettavien standardien mukaisesti.

Kannustamme työntekijöitämme ilmoittamaan rohkeasti kaikista havaitsemistaan lakia, säädöksiä, LEGO Groupin käytäntöjä tai toimintatapaohjeistusta rikkovista toimista. Mieluiten tämä tulee tehdä linjaorganisaation kautta, mutta vakavissa tapauksissa työntekijät voivat ilmoittaa rikkomuksista myös käyttämällä ns. whistle blower -järjestelmää.