About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 07:38 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Ympäristö

Tulevat sukupolvet odottavat, että teemme kaiken voitavamme vähentääksemme liiketoiminnan haittavaikutuksia ympäristöön. Tiedostamme, että toiminnallamme on ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen käyttöön ja jätteiden hallintaan liittyviä vaikutuksia. Olemme kuitenkin ehdottoman sitoutuneita suojelemaan lasten oikeuksia terveelliseen elinympäristöön sekä nyt että tulevaisuudessa.

Olemme asettaneet itsellemme useita targets, joiden avulla voimme arvioida ympäristöasioihin liittyvää suorituskykyämme. Teemme jatkuvaa työtä innovatiivisten ja luovien ratkaisujen löytämiseksi ympäristökysymyksiin ja olemme sitoutuneet noudattamaan tiukkoja ympäristöstandardeja.

Kestävä kehitys tarkoittaa muutakin kuin vain energiataloudellisuutta tai kestävää jätteenkäsittelyä. Siksi pyrimme myös kehittämään nykyistä vähemmän ympäristöä kuormittavia materiaaleja, tekemään toimitusketjustamme nykyistä kestävämmän ja säästämään vettä.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että LEGO® tuotteet valmistetaan omissa tehtaissamme lähellä niitä markkinoita, joilla tuotteet myydään ja joilla niitä käytetään. Näin voimme palvella asiakkaitamme paremmin, ja kuljetuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Kaikki tuotantotilamme ovat ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisia, ja noudatamme jokaisessa toimipaikassamme paikallisia parhaita ympäristökäytäntöjä.

Energiastrategiamme mukaisesti tavoitteenamme on lisäksi rakentaa ja ylläpitää energiataloudellisia tehtaita ja toimistotiloja. Keskeisessä asemassa ovat energiataloudelliset ilmastointi-, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja valaistusratkaisut, ja tavoitteenamme on myös käyttää mahdollisimman tehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantoratkaisuja. Lisäksi tutkimme uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia ensin toimitiloissamme paikallisesti ja sitten mahdollisesti toimitilojemme ulkopuolella. Pitkän aikavälin tavoitteemme on varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä kaikki käyttämämme energia on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Tähän mennessä olemme edistyneet tavoitteessamme hyvin. Lue: Tuulivoimalan rakentaminen

Jätteiden osalta tavoitteenamme on vähentää syntyvän jätteen määrää sekä kierrättää niin suuri osa jätemateriaalista kuin mahdollista. Käytännössä kierrätämme lähes kaikki käyttämämme materiaalit. Pitkällä aikavälillä pyrimme siihen, ettei jätettä synny lainkaan. Tämän tavoitteen saavuttamisessa edistymme jatkuvasti katso suorituskykytiedot.