About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 08:15 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Ihmisoikeudet

LEGO Group on julkisesti sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä sekä torjumaan korruptiota allekirjoittamalla YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2003.

Otamme LEGO Groupissa ihmisoikeudet vakavasti ja kunnioitamme niitä kaikessa toiminnassamme. Toimimalla yhtiömme arvojen mukaisesti ja noudattamalla vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä täytämme niiden ihmisten odotukset, joihin toimintamme ja päätöksemme vaikuttavat.

Ihmisoikeudet liittyvät arvoketjumme eri vaiheisiin monilla eri tavoilla. Kun ymmärrämme perusteellisesti, miten ihmisoikeudet liittyvät toimintoihimme, pystymme erittelemään osa-alueet, joilla vaikutus on suurin ja joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Omassa toiminnassamme haluamme erityisesti korostaa tiettyjä asioita, kuten lasten oikeutta turvalliseen kasvuun ja työntekijöiden oikeutta turvalliseen työympäristöön Code of Conduct & lue lisää kohdasta Yhteiskuntavastuu.

Lasten oikeudet

Ihmisoikeuksista meille tärkeimpiä ovat lasten oikeudet.  

Kunnioitamme UYK:n lasten oikeuksien sopimusta, ja tavoitteenamme on edistää lasten oikeuksia kaikessa toiminnassamme ja toimia vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Kunnioitamme myös YK:n Global Compact -aloitteen, UNICEFin ja Pelastakaa lapset -järjestön laatimaa lasten oikeuksia ja liiketoimintaperiaatteita koskevaa aloitetta, jossa määritellään tarkasti yritysten lasten oikeuksia koskevat vastuualueet.

Keskeisessä asemassa on se, miten kehitämme [sekä perinteisiä että verkossa käytettäviä tuotteita, jotka ovat lapsille turvallisia]. Lapset viettävät yhä enemmän aikaa verkkopelien parissa, joten lasten oikeuksien kunnioittaminen merkitsee myös sitä, että lapset voivat käyttää tuotteitamme turvallisesti myös verkossa. Omat markkinointiperiaatteemme määrittelevät, miten suojaamme lasten yksityisyyttä ja tietoja, miten käytämme yhteisöpalveluita ja miten markkinoimme tuotteitamme. [LINK to marketing standard FLL version]