About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 06:30 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Näkemyksemme

Tavoitteenamme on vaikuttaa ihmisiin ja meitä ympäröivään maailmaan positiivisesti ja antaa lapsille eri puolilla maailmaa mahdollisuus luovaan leikkiin.

Vuonna 2008 laadimme osaksi yhtiömme arvoja neljä keskeistä lupausta, jotka ohjaavat toimintatapojamme ja joita pyrimme jatkuvasti kehittämään.

LEGO® Brand Frameworkin neljä keskeistä lupausta (kuva):

Planeettaa koskevan lupauksemme mukaisesti haluamme vaikuttaa positiivisesti meitä ympäröivään maailmaan, niin yksittäisiin ihmisiin kuin kokonaisiin yhteisöihin. Työntekijämme ovat avainasemassa arvojemme välittäjinä, joten olemme sitoutuneet huolehtimaan siitä, että työntekijämme saavat tarvitsemansa koulutuksen sekä työvälineet, joita he tarvitsevat luovassa työssään. Ennen kaikkea arvostamme kunnioitukseen perustuvaa dialogia sidosryhmiemme kanssa sekä yhtiömme sisällä että sen ulkopuolella.

Turvallisuuden edelläkävijä

Tuotteiden turvallisuuden ja turvallisen leikkimisen varmistaminen on LEGO Groupissa aina etusijalla. Panostamme joka vuosi merkittävästi lelujen turvallisuuteen ja teemme kaikkemme, jotta valmistamme myös jatkossa korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisia tuotteita.

Myös työntekijöidemme työturvallisuus on meille tärkeä asia. Pyrimme jatkuvasti kehittämään työturvallisuuskäytäntöjämme ja olemme ylpeitä työstä, jota teemme tämän tavoitteemme toteuttamiseksi yhdessä työntekijöidemme kanssa.

Lasten oikeus turvattuun kasvuun

Missiomme on luoda inspiroiva ympäristö, jossa lapset voivat kasvaa tulevaisuuden rakentajiksi. Uskomme, että leikki ja oppiminen ovat arvokkaita asioita – myös aikuisille, mutta erityisesti lapsille. Leikkiessään lapset käyttävät luovuuden koko kirjoaan ja harjoittelevat tärkeitä taitoja. Uskomme myös, että leikki ei ole mahdollista ilman oppimista – eikä oppiminen ilman leikkiä.

Kehitämme tuotteita, jotka tukevat näitä näkemyksiämme, ja pyrimme kaikissa toimissamme edistämään lasten oikeutta leikkiä ja kehittyä. Tämä koskee sekä LEGO Groupia että LEGO Foundationia, joka tekee leikkiä ja oppimista käsittelevää tieteellistä tutkimusta sekä tukee aktiivisesti lasten mahdollisuuksia leikkiä ja oppia leikin kautta.

Huolenpitoa ympäristöstä

Vastuullamme on varmistaa, että toimintamme ja valmistamamme tuotteet kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Uskomme myös, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevien sukupolvien asenteisiin valmistamalla tuotteita, jotka tutustuttavat lapset kestävään kehitykseen ja vastuulliseen tapaan suhtautua ympäristöön.

The LEGO Group's Planet Promise