About Us

Julkaistu : 27 helmikuu 2014, 10:30 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Vuoden 2013 suorituskyky

    
Kohdealue Indikaattori Vuoden 2014 trendi Vuoden 2014 tavoite Vuoden 2013 tulos

Tuoteturvallisuus

Tuotteiden takaisinkutsujen määrä

-->

0

0

Kuluttajien tyytyväisyys

Net Promoter Score® -luku

-->

105

105

Työturvallisuus

Injury rate

-->

<=1.6

1.7

Työturvallisuus

LEGO Groupin toimipisteissä suoritetuissa tarkastuksissa havaittujen, korjaussuunnitelmien mukaisesti ratkaistujen työturvallisuuteen ja -terveyteen, ympäristöasioihin, laatuun ja valvontaketjujärjestelmiin liittyvien vaatimustenvastaisuuksien prosentuaalinen osuus

-->

100%

100%

Työntekijöiden sitoutuneisuus

Työntekijöiden Net Promoter Score -mittari

÷

62%

56%

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Naispuolisten työntekijöiden määrän lisääminen yhtiön johdon tasolla

+

>=30%

37%

Korruption torjunta

Prosentuaalinen osuus LEGO Groupin toimipisteiden johtajista, jotka osallistuvat joka toinen vuosi järjestettävään korruption torjuntaa ja rehellisiä toimintatapoja käsittelevään koulutukseen

-->

100%

100%

Kumppanien säädöstenmukaisuus

Tavarantoimittajille suoritetuissa tarkastuksissa havaittujen, korjaussuunnitelmien mukaisesti ratkaistujen laatuun liittyvien vaatimustenvastaisuuksien prosentuaalinen osuus

-->

100% 

100%

Kumppanien säädöstenmukaisuus

Tavarantoimittajille suoritetuissa tarkastuksissa havaittujen, korjaussuunnitelmien mukaisesti ratkaistujen työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä ympäristöasioihin liittyvien vaatimustenvastaisuuksien prosentuaalinen osuus

-->

100%

100%

Kestävä tuotantotapa

Energiataloudellisuuden parannukset

+

+2.5%

+6.7%

Kestävä tuotantotapa

Kierrätettävä jäte, % kaikesta jätteestä

+

>=90%

90%

Trendin tilanneilmaisin ilmaisee indikaattorin trendin suunnan neljännesvuosittain raportoitujen suorituskykylukujen valossa..

+= trendi ylöspäin

÷= trendi alaspäin

-->= trendi muuttumaton