About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 08:01 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuullinen toimintatapa on olennainen osa yrityskulttuuriamme ja arvojamme. Näkemyksemme mukaisesti haluamme menestyä yhdessä sekä yhtiössämme että sen ulkopuolella toimivien ihmisten kanssa

Osana yhteiskuntavastuutamme haluamme taata turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön työntekijöillemme yhtiömme arvojen mukaisesti. Yhteiskuntavastuumme ulottuu myös kauas tehtaidemme ulkopuolelle. Sen piirissä ovat paikalliset yhteisöt, joiden keskuudessa toimimme ja joihin voimme vaikuttaa. Code of Conduct

Terveys ja turvallisuus

Haluamme taata työntekijöillemme terveellisen ja turvallisen työympäristön, jossa työtapaturmat vältetään noudattamalla turvallisia toimintatapoja. Olemme onnistuneet tässä tavoitteessa hyvin ja aiomme jatkossakin noudattaa ja kehittää ennakoivia toimintatapoja terveellisen ja turvallisen työkulttuurin edistämiseksi yhtiössämme. Olemme asettaneet työtapaturmien määrälle enimmäisrajan, ja teemme jatkuvasti paljon työtä, jotta tapaturma-aste pienenisi katso suorituskykytiedot.

Haluamme taata työntekijöillemme terveellisen ja turvallisen työympäristön, jossa työtapaturmat vältetään noudattamalla turvallisia toimintatapoja. Olemme onnistuneet tässä tavoitteessa hyvin ja aiomme jatkossakin noudattaa ja kehittää ennakoivia toimintatapoja terveellisen ja turvallisen työkulttuurin edistämiseksi yhtiössämme. Olemme asettaneet työtapaturmien määrälle enimmäisrajan, ja teemme jatkuvasti paljon työtä, jotta tapaturma-aste pienenisi .

Sitoudumme luomaan työntekijöillemme hyvät työskentelyolosuhteet, ja tässä tavoitteessa työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin kunnioittaminen on keskeisessä asemassa. LEGO® teettää joka vuosi kaikilla työntekijöillään kyselyn, jossa on motivaatiota ja tyytyväisyyttä koskevia kysymyksiä. Korkeat arvosanat ja kyselyn suuri osallistumisprosentti ilmaisevat, että olemme onnistuneet toimivien työskentelyolosuhteiden luonnissa. katso suorituskykytiedot.

Tasa-arvo ja yhtäläiset oikeudet

Periaatteenamme on aina valita kuhunkin tehtävään siihen parhaiten soveltuva henkilö sekä noudattaa kaikissa työntekijöihin liittyvissä toimissa tasa-arvon ja yhtäläisten oikeuksien periaatteita.

Taustaltaan, kokemukseltaan ja monilta muilta ominaisuuksiltaan erilaisten työntekijöiden määrän lisääminen on vaiheittainen prosessi erityisesti yhtiön hierarkian ylimmissä tehtävissä. Yhtiöömme on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisten oikeuksien toteutuminen pitkällä aikavälillä käytännön tasolla. Tämän työryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön pääjohtaja katso suorituskykytiedot.

Paikallisten yhteisöjen tukeminen

Erittäin tärkeä osa kestävän kehityksen ja vastuullisten toimintatapojen periaatteitamme on niiden paikallisten yhteisöjen tukeminen, joihin toimintamme vaikuttaa. LEGO Groupissa tiedämme, että voimme vaikuttaa merkittävästi paikallisissa yhteisöissä elävien lasten mahdollisuuksiin leikkiä ja kehittyä.

Katso esimerkki 1 , esimerkki 2