About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 08:55 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Toimittajat

Kansainvälisenä kasvuyrityksenä myös vaikutusvaltamme kasvaa ja kumppanisuhteemme toimittajiin eri puolilla maailmaa monimutkaistuvat. Kohtaamme paljon erilaisia globaaleja ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttavia haasteita ja mahdollisuuksia. Halumme ratkaista haasteita on joskus suurempi kuin mahdollisuutemme tehdä se yksin, ja sen vuoksi pyrimme muodostamaan kumppanisuhteita sellaisten liikekumppanien kanssa, jotka jakavat arvomme ja haluavat saada aikaan positiivisen muutoksen. Olemme vasta tämän matkan alussa, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että yhdessä kumppaniemme kanssa voimme saavuttaa tavoitteemme.

LEGO Group edellyttää kaikilta toimittajiltaan ja liikekumppaneiltaan tavarantoimittajien toimintatapaohjeiston noudattamista kestävien toimintatapojen varmistamiseksi toimitusketjun kaikissa vaiheissa. LEGO Groupin tavarantoimittajien toimintatapaohjeiston käsittelemiä aiheita ovat ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet, terveellinen ja turvallinen työympäristö, korruption torjunta sekä ympäristönsuojelu

Yhtiössä on käytössä tarkastusohjelma, jonka avulla valvotaan tavarantoimittajien toimintatapaohjeiston noudattamista. Tarkastukset tekevät ulkoiset tarkastajat, ja tarkastusten tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkastamme kaikki toimittajamme maissa, joissa riskitaso on arvioitu suureksi tai keskisuureksi (tason arvioivat ulkoiset arvioijat).

Tiedostamme, että tarkastuksilla mitataan vain standardien noudattamista, ja ne ovat vain yksi menetelmä, jolla seuraamme toimintatapaohjeistuksen noudattamista toimitusketjun eri vaiheissa. Lisäksi teemme yhteistyötä valitsemiemme toimittajien kanssa, jotta voimme varmistaa, että heidän toimintansa vastaa toimittajille tarkoitettua toimintatapaohjeistustamme. Samalla autamme toimittajia parantamaan suorituskykyään.

Toinen meille tärkeä asia on ympäristöasioiden huomioiminen. Tavarantoimittajien toimintatapaohjeistuksessa suositellaan, että kaikki toimittajat asettaisivat itselleen tiettyjä ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita. Sellaisia ovat esimerkiksi jätemäärän, energiankulutuksen ja päästöjen pienentäminen, tuotteiden kierrättäminen ja uusien, ympäristöystävällisten tekniikoiden omaksuminen.

The LEGO Group's Supplier list.

ICTI CARE-prosessi

LEGO Group osallistuu ICTI CARE -prosessiin. ICTI CARE -prosessi on leluteollisuuden kansainvälisen neuvoston eettinen tuotanto-ohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja hyvät työolosuhteet.

Tuemme ICTI CARE -ohjelmaa, koska uskomme, että työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja turvalliset työolosuhteet on mahdollista saavuttaa, kun työryhmät tekevät yhteistyötä saman tavoitteen eteen. Tästä syystä ICTI on laatinut menettelytapaohjeet, joita lelutoimittajamme ovat velvollisia noudattamaan.

Yritysten ja järjestöjen yhteinen eettisen kaupan aloite (DIEH)

Vuonna 2013 LEGO Group liittyi yritysten ja järjestöjen yhteiseen eettisen kaupan hankkeeseen Danish Initiative for Ethical Trade, DIEH), jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista pitkällä aikavälillä. Globaalin hankkeen tarkoituksena on edistää vastuullista toimitusketjujen hallintaa sekä saada aikaan pysyviä positiivisia muutoksia tavarantoimittajien maissa. Jäsenyyden ansiosta käytettävissämme on sidosryhmien tuki sekä viimeisimmät tiedot ja parhaat ongelmia ja uusia lainsäädäntöaloitteita koskevat käytännöt. DIEH-hanke perustuu sidosryhmien kumppanuuteen, ja jos arvoketjussamme ilmenee ongelma, apunamme ovat ne kumppanit, joiden asiantuntemus kohdistuu kyseiseen aihealueeseen ja jotka voivat auttaa meitä löytämään ja ottamaan käyttöön kestäviä ratkaisuja.