About Us

Julkaistu : 28 elokuu 2013, 07:02 CET

Tekijä : Morten Vestberg

Yhteystiedot : Morten Vestberg

Turvalliset tuotteet

Vuodesta 2008 lähtien yli kahdenkymmenen LEGO Groupin työntekijän tehtävänä on ollut varmistaa, että LEGO tuotteiden valmistuksessa käytetyt yli 2 000 raaka-ainetta vastaavat EU:n leluturvallisuutta koskevan direktiivin vaatimuksia, jotka tulevat voimaan tänä kesänä.

Uudessa direktiivissä asetetaan materiaaleille ja leluteollisuuden käyttöohjeille erittäin tiukat vaatimukset. LEGO Groupissa on noudatettu tiettyjä tarkistuskäytäntöjä turvallisuuden varmistamiseksi jo usean vuoden ajan, ja LEGO tuotteet vastaavat aina kaikkialla maailmassa vaativimpiakin turvallisuusstandardeja. Uuden direktiivin myötä LEGO Group on laajentanut ja tarkentanut omia turvallisuutta koskevia käytäntöjään. Loppuvuodesta 2008 se on tehnyt intensiivisesti työtä varmistaakseen, että kaikki tuotteet vastaavat uutta lainsäädäntöä. Direktiivin viimeinen, kemikaalien turvallisuutta koskeva osa tulee voimaan 20. heinäkuuta 2013.

LEGO Groupin pääjohtaja Jørgen Vig Knudstorp toteaa:

"Tuotteiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tuotteemme ovat aina vastanneet tiukimpiakin turvallisuusvaatimuksia, sillä haluamme, että lapset kaikkialla maailmassa voivat leikkiä LEGO leikkejään mahdollisimman turvallisesti. Uusi leluturvallisuusdirektiivi pakottaa kiinnittämään huomiota turvallisuuteen entistäkin enemmän, ja me tuemme tätä kehitystä täysin."

Hän lisää: "Olen ylpeä siitä, että tekemiemme panostusten ansiosta olemme edelläkävijöitä uuden leluturvallisuusdirektiivin noudattamisessa ja että toimintamme vastaa kaikkia direktiivin vaatimuksia."

Yli 2 000 tarkistettua raaka-ainetta

LEGO Group tulkitsee uutta direktiiviä erittäin tiukasti. Sen vuoksi olemme tarkistaneet jokaisen yksittäisen ainesosan, raaka-aineen, LEGO osan ja LEGO tuotteen ja varmistaneet, että ne täyttävät leluturvallisuusdirektiivin ja muiden säädösten, kuten Yhdysvaltain lainsäädännön ja LEGO Groupin sisäisten säädösten, vaatimukset. Säädöstenmukaisuuden varmistaminen ei edellytä tällaista tarkkuutta, mutta olemme halunneet varmistaa, että LEGO palikat valmistetaan vain täysin turvallisista ja puhtaista materiaaleista.

"Kun olimme varmistaneet, että kaikki LEGO tuotteet ja käyttämämme raaka-aineet vastaavat tiukimpiakin standardeja, seuraavana haasteena oli huolehtia, että dokumentaatiomme vastaa EU:n leluturvallisuusdirektiivin vaatimuksia. Tämä on ollut valtavan suuri työ, jonka määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2008. Olemme käyttäneet koko yhtiön tasolla merkittäviä resursseja varmistaaksemme, että pystymme dokumentoimaan yli 2 000 raaka-aineemme direktiivin mukaisen turvallisuuden", kertoo laatujohtajana toimiva Cornelis Versluis, jolla on kokonaisvastuu dokumentaatioprosessista.

Yhdelle LEGO palikalle tehdään 10 tarkistusta

Perinteisimmässä LEGO palikassa on 2 x 4 nuppia. Turvallisuusdirektiivi edellyttää, että jokainen LEGO palikka dokumentoidaan yksityiskohtaisesti. Yhden palikan osalta tämä tarkoittaa, että palikasta on tehtävä riskiarvio, laadittava turvallisuusraportti ja luotava laatuasiakirja. Lisäksi osa on hyväksyttävä, ja sen tekninen piirustus on oltava käytettävissä. Kun tähän lisätään materiaalitarkistukset, tarkistusten määrä kasvaa kymmeneen. Tulostetussa muodossa nämä yhden LEGO palikan raportit ja tukiasiakirjat täyttävät 25 sivua.

LEGO paloauto (60002), joka sisältää 206 LEGO osaa, on hyvä esimerkki siitä, miten laajasti dokumentaatiota yhteen LEGO tuotteeseen liittyen on laadittava, ennen kuin tuote saa myyntiluvan. Ennen kuin paloauto sai lopullisen hyväksynnän, sille tehtiin yli 1 000 tarkistusta LEGO Groupissa.

Erinomaisen materiaaliasiantuntemuksemme ansiosta voimme reagoida nopeasti lainsäädännön muutoksiin, hyödyntää tehokkaasti tieteellistä tutkimusta sekä toteuttaa omia muutoksia, kuten korvata jonkin materiaalin turvallisemmalla tai ympäristöystävällisemmällä materiaalilla.