About Us

Adatvédelmi politika LEGO csoport

Tartalomjegyzék:
Ez a dokumentum a LEGO Csoport adatvédelmi politikáját tartalmazza. A politika szabadon böngészhető. Ha egy bizonyos információt keres, akkor használhatja az alábbi hivatkozásokat, amelyek közvetlenül a jelen politika egyes részeire mutatnak. 

Bevezetés 
Általános alapelvek 
Személyes adatok átadása harmadik félnek, illetve más országnak 
A 13 évesnél fiatalabb gyermekek személyes adatainak gyűjtése az interneten keresztül 
Személyes adatok feldolgozása a LEGO® csatornákon keresztül
Cookie-k 
Személyes adatok áttekintése és frissítése 
Adatbiztonság 
Vegyes rendelkezések 

Bevezetés
Ez a politika irányít a LEGO Csoporton belül minden üzleti egységben és részlegben minden személyi azonosításra használható információt (azaz bármilyen olyan információt, amely alkalmas egy természetes személy azonosítására, vagy bármilyen azzal kapcsolatos információt) érintő feldolgozási folyamatot (beleértve a gyűjtést, a felhasználást, az átadást, a tárolást és a törlést) olyan természetes személyekre vonatkozóan, akik vagy a LEGO® termékek, vagy szolgáltatások felhasználói, vagy együttműködő partnereink képviselői (“személyes adatok”). 

Ez a politika vonatkozik bármilyen módszerrel összegyűjtött személyi adatok feldolgozására, történjen az aktív vagy passzív módon, online vagy offline, a világ bármely részén lakó személy esetében. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban minden kérdést a következő címre kell küldeni: 

LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Denmark 
Ügyintéző: Adatvédelmi tisztviselő 
vagy a LEGO vállalatcsoporthoz tartozó, önhöz legközelebb eső vállalathoz. 
http://aboutus.lego.com/en-us/factsfigures/locations.aspx 

Általános alapelvek: 
Személyes adatok feldolgozása során a LEGO Csoport általában az alábbi alapelveket követi: 

 1. Csak konkrét és meghatározott célból gyűjtünk személyes adatokat;
 2. Csak annyi személyes adatot gyűjtünk, amennyi azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges;
 3. Csak olyan célra használjuk fel a személyes adatokat, amilyen célra az adatok gyűjtése történt, kivéve az itt közölt kivételeket, illetve az előzetes beleegyezés esetét;
 4. Harmadik félnek vagy határon túl, nem adunk ki adatokat, kivéve az itt közölt kivételek, vagy az előzetes beleegyezés esetét;
 5. Törekedni fogunk a személyes adatok ellenőrzésére és rendszeres frissítésére, és el fogjuk fogadni a személyes adatok kiegészítésére vonatkozó kéréseket;
 6. Magas szintű műszaki színvonalról gondoskodunk, hogy biztonságos legyen a személyes adatok kezelése;
 7. Az itt megadott kivételektől eltekintve, személyes adatokat azonosítható formában csak addig tárolunk, amíg a cél eléréséhez ez szükséges, illetve ameddig erre törvény kötelez.


A LEGO Csoport bátorítja a családokat, hogy közös tevékenység keretében látogassanak el a LEGO.com honlapra. 

Személyes adatok átadása harmadik félnek, illetve más országnak: 

Általános alapelvünknek megfelelően, személyes adatokat azért dolgozunk fel, hogy elősegítsük, vagy javítsuk a LEGO Csoport kínálatát és szolgáltatásait az ön számára. 

Nem vásárolunk kiegészítő adatokat nyilvános forrásokból, hogy kiegészítsük saját adatbázisunkat. 

Nem dolgozunk fel személyes adatokat harmadik fél nevében, nem is adunk el harmadik félnek és nem is osztunk meg személyes adatokat, hogy a harmadik fél saját, független célra használja fel azokat, kivéve, ha ön ehhez hozzájárul (lásd a LEGO Shop at Home szolgáltatást alább).

Személyes adatokat megosztunk olyan harmadik féllel, aki, amikor szükséges, olyan szolgáltatást nyújt, amelyet mi magunk nem adunk, például LEGO® termékek szállítása, LEGO® Club Magazine-ok postázása, stb. 

Harmadik félként felhasználunk tárhely szolgáltató vállalkozásokat is, az általunk gyűjtött személyes adatoknak az ő szerverükön történő tárolására, és arra, hogy adathitelesítéseket végezzenek számunkra (lásd a LEGO ID - Linked Accounts részt alább). 

Időnként megvalósítunk, vagy megrendelünk fogyasztói kutatási projekteket, és ebből a célból esetleg megosztunk személyes adatokat a kutatást végző cégekkel, mint harmadik féllel. Továbbá, az ilyen kutató cégek, harmadik félként, tárolhatnak felmérési adatokat saját adatbázisaikban, a mi nevünkben. 

Minden adatátadás harmadik félként szereplő szállítók vagy partnerek számára, beleértve a fentiekben példaként említetteket is, a közöttünk és a kérdéses szállító vagy partner között megkötött írásbeli szerződés alapján kell, hogy történjen. A szállító vagy partner nem szerez jogosultságot az ilyen személyes adatoknak az általunk megadott utasítástól eltérő célra való felhasználására. 

Ha fontos, akkor a személyes információk megoszthatók a LEGO Csoporton belül az üzleti egységek és jogi személyek között http://aboutus.lego.com/en-us/factsfigures/locations.aspx

Felfedjük a személyes adatokat, ha erre jogilag köteleznek bennünket, idézés vagy bírósági végzés formájában, vagy bűnüldözési célokból. 

Üzembiztonsági szempontok miatt a személyes adatokat Európában és az Egyesült Államokban egyaránt feldolgozzuk (tükrözés). Ez azt jeleni, hogy minden általunk feldolgozott személyes adatot rendszeresen áthelyezünk európai és egyesült államokbeli telephelyeink között. 

A 13 évesnél fiatalabb gyermekek személyes adatainak gyűjtése az interneten keresztül: 
Ha egy 13 évesnél fiatalabb gyermek (vagy a helyi törvények által meghatározott idősebb korú; a továbbiakban az egyszerűség kedvéért általánosan a 13 éves korra fogunk hivatkozni) veszi fel a kapcsolatot a LEGO Csoporttal az interneten keresztül, például azért, hogy részt vegyen egy versenyben, vagy feltegyen egy kérdést, akkor begyűjtjük a gyermek e-mail címét, valamint a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének e-mail címét is. A gyermek e-mail címét csak arra a célra használjuk fel, amiért azt megkérdeztük, a szülők vagy a gondviselő e-mail címét pedig csak arra használjuk fel, hogy jelezzük, a gyermek kapcsolatba lépett velünk, és értesítjük arról, hogy milyen típusú és felhasználású személyes adatokat szereztünk be, ha és ahogyan a törvény ezt megköveteli. 

Olyan 13 évesnél fiatalabb gyermek szülőjeként vagy gondviselőjeként, akitől személyes adatokat gyűjtöttek be, önnek joga van megtekinteni és töröltetni az ilyen személyes adatokat, és megvonhatja az ilyen személyes adatok további összegyűjtésére és felhasználására az engedélyt. Ennek érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot ide kattintva

Azoknak a szülőknek és gondviselőknek, akik a gyermekeikre vonatkozó személyes adatokat szeretnék megtekinteni, meg kell adniuk az érintett gyermekek egyéni felhasználóneveit és jelszavait, és meg kell adniuk saját e-mail címüket, igazolás és kapcsolatfelvétel céljából. 

Nem tudunk és nem is fogunk olyan körülményeket kialakítani, amelyek igénylik, vagy bátorítják a gyermekeket arra, hogy személyes adatokat adjanak meg azokon felül, amelyek érthetően szükségesek a weboldalainkon hozzáférhető tevékenységekben való részvételhez. 

A 13 évnél fiatalabb gyermekek részt vehetnek versenyeken. Ha azonban egy ilyen gyermek nyer, az értesítést a szülő vagy a gondviselő e-mail címére küldjük (amelyet a gyermek adott meg, amikor benevezett a versenyre). Továbbá, az e-mail címeken kívül semmilyen személyes adatot nem fogunk kérdezni a gyermektől anélkül, hogy előbb ne kapnánk meg ehhez a szülői beleegyezést. A gyermekektől és a szülőktől megszerzett minden személyes adatot addig tartunk meg, amíg a verseny véget nem ér, és a díjak elküldése meg nem történik. Ezt követően minden információt törlünk. 

Ha a LEGO.com honlapon általunk kínált bármelyik tevékenység megengedi, hogy a 13 évesnél fiatalabb gyermekek nyilvánosan megadjanak személyes adatokat (például moderálás nélküli csevegő szobák vagy elektronikus faliújságok), előzetesen megszerezzük a szülői hozzájárulást, mielőtt megengednénk a gyermek részvételét. Jelenleg minden ilyen tevékenységet moderálunk, figyelünk illetve szűrűnk. 

Személyes adatok feldolgozása a LEGO® csatornákon keresztül: 

LEGO ID (azonosító): 
Általános ismertető:
Bevezettünk egy közös profil platformot (LEGO ID), amely használható a különféle LEGO online alkalmazások során. Amikor valaki létrehoz egy LEGO ID-t egy alkalmazáshoz, akkor azt más alkalmazásoknál is használhatja. 

LEGO ID-t gyerekek és felnőttek egyaránt létrehozhatnak, de ha egy 13 évesnél fiatalabb regisztrál, akkor általános szabályként, a gyermek személyes adatait a szülőktől vagy a törvényes képviselőjétől gyűjtjük be, nem pedig a gyermektől. 

Egy LEGO ID létrehozásakor olyan személyes adatokat dolgozunk fel, mint az e-mail cím (és az egyik szülő vagy törvényes képviselő e-mail címe, ha a kérelmező 13 évesnél fiatalabb), születésnap, lakhely szerinti ország, és nem. Jelszót és felhasználónevet is kérünk a létesítéskor. 

Az e-mail címre küldjük a fiókkal kapcsolatos értesítéseket és más, a rendszer működésére vonatkozó információkat, szükség szerint. 

Csatolt fiókok: 
Azzal, hogy a gyermek LEGO ID-jét a szülők vagy a törvényes képviselők LEGO ID-jéhez csatoljuk, valódi szülői felügyeletet teszünk lehetővé a gyermek online tevékenységei fölött (például a LEGO Universe játék esetében). Ennek megvalósítása során azonban rendkívül fontos, hogy ellenőrizhessük annak a gyermek és szülője illetve törvényes képviselője kapcsolatát, akinek a LEGO ID-jéhez a gyermek LEGO ID-je csatolva lesz. 

Ezért fel fogjuk dolgozni a szülő vagy a törvényes képviselő személyes adatait, úgy, mint családi és utónév, postacím, születési idő, és egy még megbízhatóbb típusú, kapcsolat nélküli (offline) azonosító számot (például gépjárművezetői igazolvány száma, személyi igazolvány szám vagy hasonlók) az érvényes jogrendszertől függően. 

Ezeket az adatokat átadjuk egy külső szolgáltatónak, aki elvégzi nekünk az érvényesítést. Az érvényesítési szolgáltatások a szolgáltató és közöttünk létrejött írásbeli szerződés alapján lesznek elvégezve. 

Az érvényesítéshez begyűjtött személyes adatokat nem fogjuk a saját archívumunkban tárolni. Az eredmény, amit visszakapunk egy “összeillők” (ebben az esetben a gyermek és a szülő vagy a törvényes képviselő LEGO ID-it csatoljuk egymáshoz) vagy egy “nem összeillők” lesz (ebben az esetben a LEGO ID-ket nem csatoljuk egymáshoz addig, amíg megfelelő kapcsolat nem alakul ki a gyermek és a jelentkező között). 

A külső szolgáltató szigorúan csak dokumentálási célokból dolgozza fel és tárolja a nekünk beküldött személyes adatokat. 

LEGO Shop At Home: 
Amikor használja a LEGO Shop at Home szolgáltatásunkat, online vagy offline (például online a shop.LEGO.com-on, vagy a LEGO Ügyfélszolgálatán keresztül, vagy katalógusból, vagy egyéb módon), akkor feldolgozzuk az ügylettel kapcsolatos személyes adatokat, például a családi és utónevet, postai és szállítási címet, telefonszámot, e-mail címet, bankkártyával vagy más fizetési móddal kapcsolatos információkat, és (ha létrehozott egy LEGO ID-t) az ön születési idejét és nemét. A nálunk történt vásárlásával kapcsolatban is feldolgozunk információkat. 

Az ilyen személyes adatokat megrendelésének teljesítése és leszállítása érdekében dolgozzuk fel, hogy értesíteni tudjuk a megrendelés pillanatnyi állapotáról, továbbá, hogy rendszeresen frissíthessük az ön profilját, hogy a lehető legpontosabb személyes adatokkal rendelkezhessünk. Az említett személyes adatokat a vásárlói viselkedés elemzésére is fel fogjuk használni, valamint barátságosabbá tesszük a LEGO Shop at Home szolgáltatásunkat is az ön számára, ha erre mód nyílik. Ennek érdekében átadhatunk külső szolgáltatóknak nyomon követési információkat arról, hogy ön hogyan használja honlapjainkat. Ez segít abban, hogy a lehető legkellemesebb böngészési élményt nyújthassuk önnek. Az optimalizálási szolgáltatások bármely szolgáltató és közöttünk létrejött írásbeli szerződés alapján lesznek elvégezve. 
Ha ezt választja (vagy kéri), akkor küldünk önnek LEGO Shop at  Home promóciós és marketing célú e-maileket. Ezek személyesen önnek szólnak majd, korábbi vásárlásainak és böngészési szokásainak figyelembe vétele alapján. 
Hozzájárulhat ahhoz, hogy az ön nevét, címét és rendelési tevékenységét megosszuk olyan gondosan kiválasztott harmadik féllel, akinek termékei, véleményünk szerint, érdekesek lehetnek önnek. 

LEGO VIP program: 
Aki már elmúlt 13 éves (a korhatár országonként más és más lehet), az csatlakozhat a LEGO VIP programunkhoz a fizikailag elérhető LEGO márkaboltokban, online a LEGO Shop at Home szolgáltatáson keresztül, telefonon a LEGO Ügyfélszolgálatnál, vagy a VIP program által kínált LEGO rendezvényeken. Ha egy üzletben vagy telefonon keresztül regisztrál, akkor ezt követően el kell látogatnia a VIP.LEGO.com/Register oldalra, hogy a regisztrációt online fejezze be. 
Olyan személyes adatokat fogunk feldolgozni, mint családi és utónév, lakcím, telefonszám, mobiltelefonszám (opcionális), e-mail cím, bankkártya, vagy más fizetési adatok, LEGO ID felhasználónév és jelszó, születési idő és nem. Az ön nálunk történő vásárlásaira (online és offline) vonatkozó információkat, az ön marketing preferenciáit, és a LEGO.com-hoz kapcsolódó weboldalak használatát is feldolgozzuk. 
Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy elküldjük önnek rendszeresen megjelenő hírlevelünket, marketing ajánlatokat (ha ezt elfogadja) küldjünk katalógusok, e-mailek és szöveges üzenetek révén, elemezzük fogyasztói magatartását és az ön igényeihez igazítsuk LEGO VIP programunk kommunikációját. Arra is felhasználjuk személyi adatait, hogy rendszeresen frissítsük az ön profilját, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló legpontosabb adatok álljanak rendelkezésre. 

LEGO Club: 
A gyermekek beléphetnek a LEGO Club-ba. Ha a gyermek 13 évesnél fiatalabb, akkor, általános szabályként, a tagságra vonatkozó személyes adatokat a gyermek szülőjétől vagy a törvényes képviselőjétől gyűjtjük be, nem pedig a gyermektől. Ha a szükséges személyes adat csak a gyermek e-mail címe (például részvétel egy versenyen), akkor esetleg közvetlenül a gyermektől kérdezzük meg azt, és értesítjük erről, a törvényi előírásoknak megfelelően, a szülőket vagy a törvényes képviselőt. 
Az egyik LEGO Club tagjaként a gyermek megkaphatja a rendszeresen megjelenő LEGO Club magazinokat, a LEGO Club e-mail hírleveleket, és részt vehet versenyeken, stb. 
Amikor kitölt egy LEGO Club tagsági kérelmet, akkor beleegyezik abba, hogy a LEGO Club felhasználhassa gyermekének adatait levelezésre és e-mailek küldésére. Az adatok csak a LEGO levelezésre lesznek felhasználva, és nem adjuk el, nem kölcsönözzük ki és más módon sem adjuk ki harmadik félnek a LEGO vállalaton kívülre, kivéve azokat a cégeket, amelyek bennünket képviselve segítenek a gyermek által kért szolgáltatás ellátásában. 
Az olyan személyes adatokat dolgozzuk fel, mint a gyermek családi és utóneve, postacím, nem, születési idő, e-mail cím és telefonszám, szükség szerint. 

LEGO vevőszolgálat: 
Kapcsolatba léphet a LEGO vevőszolgálati központtal, kérdéseket tehet fel, és véleményt mondhat a LEGO Csoporttal, valamint termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Pótalkatrészeket is kérhet LEGO® készleteihez, katalógusokat igényelhet, stb. 
Amikor kapcsolatba lép velünk, feldolgozzuk az olyan személyes adatokat, mint a korosztály, e-mail cím, nem, családi és utónév, postacím, telefonszám illetve mobiltelefonszám, szükség szerint. 

A LEGO univerzum: 
A LEGO univerzum egy előfizetéses alkalmazás. 
Ha korábban még nem hozott létre LEGO ID-t, akkor olyan személyes adatokat dolgozunk fel, mint az e-mail cím (és az egyik szülő vagy törvényes képviselő e-mail címét, ha a kérelmező 13 évesnél fiatalabb), születésnap, lakhely szerinti ország, és nem. Jelszót és felhasználónevet is kérünk a létesítéskor. 
A számlázási és a vevőértesítési folyamatok támogatására, feldolgozunk olyan személyes adatokat, mint az ön családi és utóneve, postacíme, bankkártyájára vonatkozó vagy más fizetéssel kapcsolatos információk, és e-mail cím. A LEGO Univerzumnál történt vásárlásával kapcsolatban is feldolgozunk információkat. 

Cookie-k: 
Honlapjainkon használunk cookie-kat. A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a számítógépen, vagy más eszközön. Egy cookie önmagában nem tartalmaz, vagy gyűjt adatokat. Azonban, ha ezt egy szerver olvassa le egy böngészőn keresztül, akkor ez segíthet abban, hogy a honlap még inkább felhasználóbarát szolgáltatást nyújthassunk – például emlékezhet a korábbi vásárlásokra, vagy a fiókkal kapcsolatos részletekre. 
Azért használjuk a cookie-kat, hogy emlékezzünk a választásaira, hogy kellemesebb felhasználói élményt adhassunk továbbfejlesztett honlapunk révén, és érdeklődésének még jobban megfelelő tartalmat szolgáltassunk. 
Ez azt jelenti, hogy az alábbiak megjegyzésére használjuk fel a cookie-kat: 
 • Böngészőjének beállításai, például milyen böngészőt használ, és milyen beépülő modulokat telepített. Ezáltal nem kell önt zaklatnunk minden egyes alkalommal, amikor belép a honlapra, hogy ellenőrizze a játékhoz szükséges készüléket, vagy nem kell kérnünk a honlapunkról való letöltéshez szükséges információkat. Ez megmutatja azt is nekünk, hogy bizonyos típusú szoftvereket hányan használnak, ez alapján pedig, módosíthatjuk a honlapot, hogy a lehető legjobb böngészési élményt adhassuk minden látogatónak.
 • Nyelvi és regionális választása. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar nyelvet választotta, akkor ez lesz az alapértelmezett nyelv, amikor legközelebb ellátogat a honlapunkra.
 • Milyen játékokat játszik, melyek a legjobb pontszámai, és hogyan halad előre a játékban a felhasználó – az egyes játékok jellemzőitől függően. Ezt az állapotot a Flash Local Shared Objects azaz, a Flash cookie-k tárolják.
 • A LEGO ID-val bejelentkezett állapot.
 • A felhasználó bevásárlókocsija és vásárlási lehetőségei.
 • Milyen termékeket tekintenek meg és vásárolnak meg az áruházban, hogy ezek alapján javaslatokat tudjunk tenni.
 • Mely termékeket és galériákba feltöltött anyagot pontozta a felhasználó, és mennyi pontot adott.
 • Annak az ideje, amikor legutóbb egy kérdőív kitöltésére kértük fel, és hogy válaszolt-e vagy sem, mert nem szeretnénk túl gyakran terhelni ezzel.
 • A felhasználó mozgása a honlapon és a honlap felhasználása. Ennek részeként nem gyűjtünk személyes adatokat. Statisztikai adatokat gyűjtünk, hogy optimalizáljuk a honlapunkat.
 • Legutóbb felhasznált adatok – hogy javítsuk a teljesítményünket. Ha személyes adatokat tárolunk egy cookie-ban, akkor az információt kódoljuk, így az adatok biztonságban lesznek.


Egyes cookie-k addig élnek, amíg be nem zárják a böngészőt, mások tovább megmaradnak. A mi esetünkben a cookie-k élettartama 400 nap – mert szeretnénk gondoskodni arról, hogy a felhasználó megtalálja a vele kapcsolatos információkat akkor is, ha évente csak egyszer látogat el ide. 

Harmadik felet is bevonunk szállítóként vagy szolgáltatóként, némely feladat ellátására. Ők csak úgy használhatnak fel adatokat, ahogyan a velünk kötött szerződésük megengedi, és szigorúan csak a megadott célra használhatják az adatokat, például nem használhatják azokat más vállalatoktól megszerzett adatokkal együtt. Nem követjük a felhasználók viselkedését saját honlapjainkon kívül. 
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. A felhasználó megakadályozhatja azt, hogy számítógépén vagy más eszközén tárolja a cookie-kat, ha a böngészőben letiltotta a cookie-k használatát. Néhány böngészőnek van olyan funkciója, amely egy látogatás befejezésekor törli a cookie-kat. Ennek a funkciónak a neve az Internet Explorer 8-as vagy újabb változatában InPrivate; a Google Chrome 10-es vagy újabb változatában Incognito; a Firefox 3.5 vagy újabb változatában Private Browsing; a Safari 2-es vagy újabb változatában Private Browsing, valamint az Opera 10.5-ös vagy újabb változatában szintén Private Browsing. 

Erről pontos leírást a böngésző használati útmutatójában talál. A számítógépén vagy eszközén lévő cookie-kat bármikor letörölheti. Ha úgy dönt, hogy egyáltalán nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor is meglátogathatja honlapunkat, azonban ekkor nem garantálhatjuk, hogy a cookie-k nélkül is a lehető legjobb élményben lesz része. 

Néhány esetben a böngésző egy másik programon belül található. Az alábbi lista alapján megtudhatja, hogyan kezelje ezeket:

- A Macintosh-on a LEGO Digital Designer-hez használjon Safari-t. 
- A PC-n a LEGO Digital Designer-hez használja az Internet Explorer-t. 
- A Macintosh és a PC esetében egyszerűen indítsa újra a LEGO Mindstorms programot. 
- A Macintosh-on a LEGO Universe-hez használja a Safari-t. 
- A PC-n a LEGO Universe-hez használja az Internet Explorer-t. 


Személyes adatok áttekintése és frissítése:
Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha meg szeretné tekinteni, vagy frissíteni kívánja személyes adatait, amelyeket esetleg önre vonatkozóan tárolunk. Használja a következő hivatkozást privacy.officer@lego.com vagy lépjen kapcsolatba LEGO vevőszolgálatunkkal. Ne feledje, hogy mielőtt hozzáférne saját fiókjához, és módosításokat tenne, megbízhatóan ellenőriznünk kell az ön személyazonosságát. A módosítások átvezetése esetleg 10 munkanapig is eltarthat. 

Adatbiztonság: 
http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

Számos LEGO.com szolgáltatáshoz LEGO ID, felhasználónév és jelszó korlátozza a hozzáférést. Fontos, hogy mindig olyan jelszót válasszon, amelyet másoknak nehéz kitalálni, és védje jelszavát a nyilvános hozzáféréstől. 

A személyes adatok általunk elősegített, külső fél felé történő továbbítását titkosítás védi. 

Minden adattárolás, a LEGO Csoport által működtetett számítógépes berendezések és az üzleti partnerek berendezéseinek esetében egyaránt írásbeli szerződésekkel lesz szabályozva. 

Általában, a személyes adatok feldolgozása a vonatkozó jogszabályok és az adatbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatok szerint fog történni. 

A bankkártya információkat egy vagy több jóváhagyott és igazolt szolgáltatóhoz továbbítjuk, és ezeket az adatfeldolgozáshoz szükséges időtartamnál tovább nem tároljuk. 

A személyes adatok kezelését dokumentált politikák és eljárások szabályozzák. Ezek közé tartoznak a szigorú fizikai és logikai hozzáférés szabályozása, a biztonsági másolat készítése, a feladatátvétel, a kártevőirtót alkalmazó védelem, a monitorozó és a biztonsági rést érzékelő mechanizmusok.

Vegyes rendelkezések: 
A LEGO Csoportnak időnként esetleg módosítania kell ezt az adatfeldolgozási politikát, hogy megőrizze az összhangot a személyes adatok gyűjtésének felhasználásának, továbbításának, tárolásának illetve törlésének módjaival. Ha olyan módosítások történnek a politikában, amelyek hátrányosan érintenék azon személyek adatainak védelmét, akikre ez a politika vonatkozik, akkor vállaljuk, hogy minden érintett személyt értesítünk ezekről a változásokról. 

A HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. május 25.