About Us

Közzétéve : 28 augusztus 2013, 17:15 CET

Szerző : Morten Vestberg

Kapcsolat : Morten Vestberg

Vállalati vezetés és etikus üzleti magatartás

A vállalat 1932-es megalapítása óta a Kirk Kristiansen család tulajdonában áll. Úgy biztosítjuk a jó vállalati irányítást, hogy ötvözzük a magántulajdonban rejlő erősségeket és előnyöket a tőzsdén jegyzett vállalatokra jellemző vállalati irányítással

A tulajdonosok és az igazgatóság érdekeinek elválasztása nem kap nagy hangsúlyt vállalatunknál, mivel a tulajdonosok az igazgatótanács tagjai, így közvetlen kapcsolatban állnak a napi üzletmenettel. Ebből adódóan a vállalatcsoport olyan irányítási normákat alkalmaz, amelyek megfelelnek egy professzionális vállalatvezetést alkalmazó, független igazgatótanáccsal rendelkező családi tulajdonban álló vállalat esetében.

Üzleti magatartás – etika és megfelelőség

Elkötelezettek vagyunk az etikus üzleti magatartás igen magas normája, valamint a szigorú etikai értékek és a feddhetetlenség iránt. Ez egyet jelent azzal, hogy felnövünk ígéreteinkhez és az érdekeltek – pl. intézmények, szervezetek és magánszemélyek – számos elvárásához. A LEGO Csoport Code of Business Conduct (Üzleti magatartási kódex) kézikönyve eszközként szolgál a szervezeten belül az etikai dilemmák megoldásában, és elősegíti a jó döntés meghozatalát.

A kézikönyv az etikai dilemmák esetében fennálló három általános irányelvet emeli ki:

- Útmutatást adnak a vállalati szellem és a vállalati értékek, amelyek a LEGO Csoport etikai elveinek alapját képezik

- Annak eldöntéséhez, hogy mi a helyes, és mi a helytelen, a vállalati szabályok, valamint a társadalom jogi és törvényi szabályozás nyújtanak útmutatást

- Legyen nyitott! Adjon hangot gondolatainak, és beszélje meg a problémákat közvetlen felettesével

A jelen kézikönyv számos fontos területet tárgyal, így pl. a korrupció kérdését is, amely kiemelt fontosságú terület számunkra. Célunk, hogy alkalmazottaink és a nevünkben eljáró partnereink segítségével proaktív módon küzdjünk ellene. A világ legtöbb országában tevékenykedünk, és értékeink szempontjából mindig központi kérdés volt, hogy a korrupciót illetően szilárd és egyértelmű legyen a hozzáállásunk. 2003 óta az ENSZ Globális Megállapodásának aláírói vagyunk, így elköteleztük magunkat a korrupció elleni aktív küzdelmet hirdető 10. elv mellett.

Annak érdekében, hogy megfelelő tudatosságot biztosítsunk az etikus üzleti magatartás elveivel kapcsolatban, az igazgatói szinten és attól feljebb minden alkalmazottunknak kétévente teljesítenie kell az etikus üzleti magatartással kapcsolatos elektronikus képzésünket. Emellett további, az ügyfelekkel és beszállítókkal közvetlen kapcsolatban álló alkalmazottakat is kötelezünk a képzés teljesítésére.

Az etikus üzleti magatartás magas szintű normájának fenntartása érdekében folyamatosan dolgozunk üzleti magatartási programunk megerősítésén és fejlesztésén, és a működésünkbe való beépítését is biztosítjuk. Ezt úgy érjük el, hogy biztosítjuk a kapcsolódó iránymutató dokumentumokat, támogató IT rendszereket vezetünk be, és új képzési anyagokat hozunk létre a jogi és törvényi szabályozásoknak, valamint a vállalati szükségleteknek megfelelően.

Bátorítjuk dolgozóinkat a felszólalásra és a Business Conduct (Üzleti magatartás) kézikönyv, a LEGO Csoport irányelveinek, valamint a jogi és törvényi szabályozások megszegésének jelentésére. Ennek preferált módja a felettesi rendszeren keresztül történő jelentéstétel, de vészhelyzeti megoldásként visszaélés-jelentési rendszerünk is rendelkezésre áll alkalmazottaink számára.