About Us

Publisert : 17 februar 2012, 09:43 CET

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN LEGO GROUP

Innholdsfortegnelse:
Dette dokumentet inneholder LEGO Groups retningslinjer for personvern. Les gjerne gjennom retningslinjene. Hvis du er på utkikk etter spesifikk informasjon kan du bruke følgende koblinger, som tar deg direkte til de enkelte delene av disse retningslinjene.

Innledning 
Generelle prinsipper 
Overførsel av personlige data til tredjeparter og/eller andre land 
Personlige data som samles inn via Internett fra barn under 13 år 
Behandling av personlige data via LEGO® kanaler
Informasjonskapsler 
Se gjennom og oppdater personlige data 
Datasikkerhet 
Diverse 

Innledning:
Disse retningslinjene styrer all type behandling (inkludert innsamling, bruk, overførsel, lagring og sletting) av personlig identifiserbar informasjon (all informasjon som kan brukes til å identifisere en fysisk person, eller annen tilknyttet informasjon) om ekte personer, som enten er forbrukere av LEGO® produkter eller tjenester, eller representanter fra våre samarbeidspartnere, av alle bedriftsenheter eller enheter innenfor LEGO Group("personlige data").

Disse retningslinjene gjelder for vår behandling av data som samles inn, aktivt så vel som passivt, på Internett eller i frakoblet tilstand, fra personer over hele verden.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med behandlingen av personlige data må rettes til: 

LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Danmark
Attn: Personvernsleder 
Eller til selskapet innenfor LEGO Groups selskaper som er nærmest deg.
http://aboutus.lego.com/nb-no/factsfigures/locations.aspx

Generelle prinsipper: 
LEGO Group styres generelt av følgende prinsipper når de behandler personlige data

 1. 1. Vi samler kun inn personlige data for spesifikke og angitte formål,
 2. 2. Vi samler ikke inn andre personlige data enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene,
 3. 3. Vi vil ikke bruke personlige data for andre formål enn de som er angitt, bortsett fra det som angis her, eller uten forutgående samtykke,
 4. 4. Vi overfører ikke personlige data til tredjeparter eller over landegrenser, bortsett fra det som angis her, eller uten forutgående samtykke,
 5. 5. Vi vil bekrefte og/eller oppdatere personlige data periodisk, og vi godtar forespørsler om endringer i disse dataene,
 6. 6. Vi tar i bruk svært avanserte tekniske standarder slik at vår behandling av personlige data er sikker,
 7. 7. Bortsett fra det som angis her, vil vi ikke lagre personlige data i identifiserbar form lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene, eller som kreves av gjeldende lovgivning.


LEGO Group oppfordrer familier til å gå til LEGO.com områdene sammen som en fellesaktivitet.

Overførsel av personlige data til tredjeparter og/eller andre land: 
Som et generelt prinsipp behandler vi personlige data for å muliggjøre eller forbedre LEGO Groups tilbud og tjenester til deg. 

Vi kjøper supplerende data fra offentlige kilder for å komplettere våre egne databaser.

Vi behandler ikke personlige data på vegne av tredjeparter, vi selger heller ingen personlige data til, eller deler personlige data med, tredjeparter for deres egen, private bruk. Det eneste unntaket er om du tillater oss å gjøre dette (se LEGO Shop at Home nedenfor).

Vi deler personlige data med tredjepartsleverandører når det er nødvendig å tilby tjenester som vi ikke utfører selv, f.eks. forsendelse av LEGO® produkter, utsending av LEGO® Club Magazine, osv. 

Vi bruker også tredjepartsselskaper i forbindelse med drifting for å lagre personlige data som vi har samlet opp gjennom deres servere, og til å utføre datavalideringskontroller på vegne av oss (se LEGO ID – Tilknyttede kontoernedenfor).
Vi utfører, eller gir i oppdrag å utføre, undersøkelsesprosjekter fra tid til annen, og det kan hende vi deler personlige data med tredjepartsselskaper for dette formålet. Det kan hende at slike tredjepartsselskaper som utfører undersøkelser, drifter undersøkelsesdata i sine databaser på vegne av oss. 

Alle dataoverførsler til tredjepartsleverandører eller -partnere, inkludert de som er oppført som eksempler ovenfor, er underlagt en skriftlig kontrakt mellom oss og nevnte tredjepartsleverandør eller -partner, og leverandøren eller partneren har ingen myndighet til å bruke slik personlig data for andre formål enn det vi opplyser om.

Når det er relevant, kan det hende at personlige opplysninger deles blant bedriftsenhetene og partnerne innenfor LEGO Group http://aboutus.lego.com/nb-no/factsfigures/locations.aspx.

Vi opplyser om personlige data når vi i henhold til gjeldende lovverk er forpliktet til å gjøre det, når det gjelder stevning eller rettskjennelse, eller grunnet rettshåndhevelse.

For driftssikkerhetsformål behandler vi (speiler) personlige data i Europa og USA. Dette betyr at alle personlige data som vi behandler overføres mellom våre fasiliteter i Europa og USA, med jevne mellomrom.

Personlige data som samles inn via Internett fra barn under 13 år:
Når et barn under 13 år (eller en høyere alder som fastsettes av lokal lovgivning – heretter brukes 13 år som fellesnevneren for enkel henvisning) kontakter LEGO Group via Internett, for eksempel for å delta i konkurranser eller for å stille et spørsmål, samler vi inn barnets e-postadresse og e-postadressen til barnets forelder eller verge. Vi bruker barnets e-postadresse kun til tiltenkte formål, og vi bruker e-postadressen til forelderen eller vergen kun for å varsle om barnets kontakt med oss. Vi varsler også om hvilke typer og bruk av personlige data som samles inn, hvis dette kreves i henhold til lovgivningen.
Som forelder eller verge til et barn under 13 år som vi har samlet inn personlige data fra, har du retten til å se gjennom og å be om sletting av slik personlig data. Du kan også nekte å godta flere innsamlinger eller bruk av slik personlig data. Dette gjør du ved å kontakte oss ved å klikke.
Foreldre og verger som ønsker å se gjennom personlige data som omhandler sitt barn, må oppgi brukernavn og passord til barnets konto, og oppgi sin egen e-postadresse for verifiserings— og kontaktformål. 
Vi verken kan eller vil etablere forhold som vil kreve eller oppmuntre barnet til å opplyse om sin personlige data utover det som er rimelig for å delta i aktivitetsfunksjoner på våre nettsteder. 
Se prohíbe la participación de un niño menor de 13 años en una actividad ofrecida por nosotros a través de Internet que permita revelar datos personales públicamente (como, por ejemplo, salas de chat o foros sin moderación), a menos que se haya obtenido el consentimiento de su padre o tutor legal. En la actualidad, todas las actividades del tipo descrito cuentan con funciones de moderación, control y/o filtrado. 
Barn under 13 år har lov til å delta i konkurranser. Hvis et barn under 13 år vinner, blir varsel imidlertid sendt til forelderens eller vergens e-postadresse (som barnet oppga når han/hun registrerte seg for konkurransen). Vi spør heller ikke barnet etter personlige data utover e-postadressene, uten innhentet forhåndssamtykke fra foreldre/verge. Eventuelle personlige data som hentes fra barn og foreldre i løpet av konkurranser, beholdes til konkurransen avsluttes og premiene deles ut. Deretter slettes dataen. 
Hvis eventuell aktivitet på Internett i regi av oss som fører til at barnet under 13 år opplyser om sin personlige data offentlig (for eksempel, via chatterom uten moderator eller meldingstavler), innhenter vi samtykke fra foreldre/verge før vi tillater at barnet kan delta. Alle slike aktiviteter modereres, overvåkes og/eller gjennomgås i sanntid.

Behandling av personlige data via LEGO® kanaler:

Identificador LEGO ID: 
Generelt:
Vi har introdusert én felles profilplattform (LEGO ID) som kan brukes på tvers av flere av LEGOs Internett-applikasjoner. Når du har opprettet én LEGO ID for én applikasjon, kan denne også brukes for andre applikasjoner.

Både barn og voksne kan opprette LEGO ID, men hvis vedkommende er under 13 år når han/hun registrerer seg, samler vi som en generell regel inn personlige data fra barnets forelder og verge i stedet for barnet.

For å opprette en LEGO ID må vi behandle personlige data som e-postadresse (og e-postadressen til en forelder eller verge hvis vedkommende er under 13 år), fødselsdag, hjemland og kjønn. Det må også opprettes et passord og brukernavn.

E-postadressen brukes for å sende ut kontovarsler og annen systemrelatert informasjon etter behov.

Tilknyttede kontoer:
Ved å knytte barnas LEGO ID-er til forelderens eller vergens LEGO ID-er, oppnår vi en mer omfattende foreldrekontroll over barnets aktiviteter på Internett (f.eks. med tanke på spillet LEGO Universe). Hvis dette blir gjort, er det imidlertid veldig viktig at vi kan bekrefte relasjonen mellom barnet og forelderen eller vergen.

På grunn av dette behandler vi personlige data for forelderen eller vergen, som for- og etternavn, postadresse, fødselsdato og et mer pålitelig personlig ID-nummer (f.eks. førerkortnummer eller personnummer, personlig identifikasjonsnummer eller lignende). Dette kan variere etter jurisdiksjon.

Vi overfører denne dataen til en ekstern tjenesteleverandør som utfører valideringen for oss. Valideringstjenester utføres basert på en skriftlig kontrakt mellom oss og tjenesteleverandøren.

Vi lagrer ikke personlige data som samles inn med tanke på valideringen i våre arkiver. Resultatet vi får tilbake vil ”stemme overens” (i så tilfelle blir barnet og forelderens eller vergens LEGO ID tilknyttet hverandre) eller ”stemmer ikke overens" (i så tilfelle blir ikke LEGO ID-ene tilknyttet hverandre, før eller med mindre en riktig relasjon mellom barnet og søkeren opprettes på annen måte).

Den eksterne tjenesteleverandøren behandler og lagrer den personlige dataen vi har sendt kun for dokumenteringsformål. 

LEGO Shop at Home: 
Når du bruker våre tjenester LEGO Shop at Home på Internett eller i frakoblet modus (f.eks. ved å bestille via shop.LEGO.com eller via LEGO forbrukertjenestesenter, via katalog eller på en annen måte), behandler vi transaksjonsrelaterte personlige data som for- og etternavn, post- og forsendelsesadresse, telefonnummer, e-postadresse, kredittkort eller annen betalingsinformasjon og (hvis du har opprettet en LEGO ID) din fødselsdato og kjønn. Vi behandler også informasjon om dine kjøp hos oss.

Vi bruker slik personlig data til å behandle og levere bestillingen, varsle deg om bestillingsstatusen og til å oppdatere profilen din med jevne mellomrom, for å kontrollere at vi har den mest nøyaktig tilgjengelige personlige dataen. Vi vil også bruke den nevnte personlige dataen til å analysere kundeatferd og for å tilpasse vår kommunikasjon fra LEGO Shop at Home, hvis gjeldende. Med tanke på dette kan vi overføre sporingsinformasjon om din bruk av våre nettsteder til eksterne tjenesteleverandører. Dette vil bidra til at vi kan optimere din nettleseropplevelse. Optimeringstjenester utføres utfra en skriftlig kontrakt mellom oss og en eventuell tjenesteleverandør.

Hvis du velger det (eller ber om det), vil vi sende deg e-post med kampanjer og markedsføringsinnhold tilknyttet LEGO Shop at Home. Kampanjer og markedsføringsinnhold kan være spesielt tilpasset deg, basert på din kjøpshistorikk og søkeatferd på Internett.

Du kan gi oss tillatelse til å dele navnet, adressen og bestillingsstatusen med nøye utvalgte tredjeparter hvis produkter, etter vår oppfatning, kan være interessante for deg.

LEGO VIP-program: 
Hvis du er 13 år eller eldre (aldersgrensen kan variere etter land) kan du bli en del av vårt LEGO VIP-program i fysiske LEGO butikker, på Internett via LEGO Shop at Home, på telefon via LEGO forbrukertjenestesenter eller gjennom LEGO arrangementer som tilbys av VIP-programmet. Hvis du registrerer deg i butikken eller via telefonen, må du i tillegg gå til VIP.LEGO.com/Register for å fullføre registreringsprosessen på Internett.

Vi behandler personlige data som for- og etternavn, adressedetaljer, telefonnummer, mobiltelefonnummer (valgfritt), e-postadresse, kredittkort eller annen betalingsinformasjon, brukernavn og passord til LEGO ID, fødselsdato og kjønn. Vi behandler også informasjon om dine kjøp hos oss (via Internett eller i frakoblet modus), markedsføringspreferanser og din bruk av tilknyttede nettsteder til LEGO.com.

Vi bruker din personlige data for å sende vanlige e-postnyhetsbrev, markedsføringstilbud (hvis du ønsker dette) via kataloger, e-poster og tekstmeldinger, analysere kundeatferd og for å tilpasse kommunikasjonen med deg via LEGO VIP-programmet. Vi bruker også din personlige data til å oppdatere profilen din med jevne mellomrom, for å kontrollere at vi har den mest nøyaktige personlige dataen som er tilgjengelig.

LEGO Club: 
Barn kan bli en del av LEGO Club. Hvis barnet er under 13 år, samler vi som en generell regel inn personlige data som er relevante for medlemskapet, fra barnets forelder eller verge i stedet for barnet. Der hvor kun e-postadressen til barnet er nødvendig (for å kunne delta i konkurranser), kan det hende vi samler inn e-postadressen direkte fra barnet. Vi vil da varsle foreldere eller verge i henhold til gjeldende lovgivning. 

Som medlem av LEGO Club kan barnet i perioder motta LEGO Club Magazine, e-postnyhetsbrev fra LEGO Club og delta i konkurranser osv.

Når du fullfører en medlemskapssøknad i LEGO Club, samtykker du i at LEGO Club bruker barnets informasjon for utsendelser og e-post. Dataen brukes kun for LEGO utsendelser og blir ikke solgt, utlånt eller på en annen måte avslørt til noe annet selskap utenfor LEGO selskapet, bortsett fra selskaper som opptrer som våre agenter og som tilbyr tjenester som barnet har bedt om.

Vi behandler personlige data som barnets for- og etternavn, postadresse, kjønn, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer, etter relevans. 

LEGO forbrukerservice: 
Du kan kontakte vårt LEGO forbrukerservicesenter med spørsmål eller kommentarer knyttet til LEGO Group, og våre produkter og tjenester. Du kan også be om erstatningsdeler til dine LEGO® sett, kataloger osv.

Når du kontakter oss, behandler vi personlige data som aldergruppe, e-postadresse, kjønn, for- og etternavn, postadresse, telefon- og/eller mobiltelefonnummer, etter relevans.

LEGO Universe: 
LEGO Univers er et abonnementsbasert program.

Hvis du ikke allerede har opprettet en LEGO ID, må vi behandle personlige data som e-postadresse (og e-postadressen til en forelder eller verge hvis vedkommende er under 13 år), fødselsdag, hjemland og kjønn. Det må også opprettes et passord og brukernavn.

For å kunne støtte fakturerings- og kundevarslingsprosesser behandler vi personlige data som for- og etternavn, postadresse, kredittkort eller annen betalingsinformasjon og e-postadresse. Vi behandler også informasjon om dine kjøp knyttet til LEGO Universe.

Informasjonskapsler: 
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder. Informasjonskapsler er små datafiler som nettleseren plasserer på datamaskinen eller enheten. Selve informasjonskapselen verken inneholder eller samler inn informasjon. Når den leses av en server via nettleseren kan den imidlertid hjelpe nettleseren med å levere en mer brukervennlig tjeneste – for eksempel ved så huske tidligere kjøp eller kontodetaljer.

Vi bruker informasjonskapsler til å huske dine valg, til å gi deg en bedre brukeropplevelse ved å forbedre våre nettsteder, og tilby deg innhold som passer bedre til dine behov.

Dette betyr at vi bruker informasjonskapsler til å huske følgende: 

 • Dine nettleserinnstillinger, som nettlesertype og hvilke tilleggsprogrammer du har installert. Dette gjør at vi slipper å plage deg hver gang du kommer inn på nettstedet. For eksempel slipper vi å kontrollere at du har nødvendig utstyr for å kunne spille spillet eller at du har lastet ned informasjon fra våre nettsteder. Disse innstillingene gjør også at vi vet hvor mange personer som bruker bestemte typer programvare, slik at vi kan tilpasse vårt nettsted til å tilby den beste nettleseropplevelsen for hver besøkende.
 • Dine språk- og områdevalg. Dette betyr at hvis du har valgt norsk som språk, blir dette standardspråket som blir brukt neste gang du logger på.
 • Hvilke spill du spiller, dine beste poengsummer og din fremgang i spillene – avhengig av funksjonene til hver spill. Denne tilstanden lagres i Flash Local Shared Objects, også kjent som Flash-informasjonskapsler.
 • Din påloggingsstatus for LEGO ID.
 • Din handlevogn og handlealternativer.
 • Hvilke produkter du viser og kjøper i butikken, slik at vi kan gi deg forslag.
 • Hvilke produkter og gallerioppføringer du har vurdert og vurderingen du har gitt.
 • Siste gang vi ba deg delta i en undersøkelse og om du besvarte den, slik at vi ikke spør deg alt for ofte.
 • Dine bevegelser på og bruk av våre nettsteder. Vi samler ikke inn personlige data som en del av dette. Vi samler inn statistiske data slik at vi kan optimere nettstedet.
 • Nylig brukte data – for å forbedre ytelsen. I tilfelle vi lagrer personlige data i en informasjonskapsel, blir informasjonen kryptert, og dette gjør at den er sikker.


Enkelte informasjonskapsler varer helt til du lukker nettleseren, enkelte lagres lenger. Vår maksimale informasjonskapselalder er 400 dager – da vi ønsker at du skal kunne finne informasjonen din, hvis du kun besøker oss omtrent én gang per år.

Vi bruker tredjepartsselskaper som leverandører for noen av våre funksjoner. Deres bruk av denne dataen kontrolleres av vår kontrakt med dem, og selskapene kan kun bruke dataen for de formålene som er angitt, f.eks. i forbindelse med data fra andre selskaper. Vi sporer heller ikke brukeratferd utenfor våre egne nettsteder.

De fleste nettleserne godtar informasjonskapsler automatisk. Du kan forhindre informasjonskapsler fra å lagres på datamaskinen eller enheten ved å stille inn nettleseren slik at den ikke godtar informasjonskapsler. Enkelte nettlesere har en modus hvor informasjonskapsler alltid slettes etter hvert besøk. Dette kalles InPrivate i Internet Explorer versjon 8 og nyere, Inkognito i Google Chrome versjon 10 og nyere, Privat søking i Firefox versjon 3.5 og nyere, Privat søking i Safari versjon 2 og nyere og Privat søking i Opera versjon 10.5 og nyere.

Du finner eksakte instruksjoner for dette i veiledningen for nettleseren. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som allerede finnes på datamaskinen eller enheten. Hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler i det hele tatt, kan du fremdeles besøke vårt nettsted. Vi kan imidlertid ikke garantere en optimal opplevelse uten informasjonskapsler. 

I enkelte tilfeller er nettleseren innenfor et annet program. Denne listen forklarer hvordan du kan kontrollere disse:

- For LEGO Digital Designer på Mac bruker du Safari. 
- For LEGO Digital Designer på PC bruker du Internet Explorer. 
- For LEGO Mindstorms på Mac og PC kan du helt enkelt starte programmet på nytt. 
- For LEGO Universe på Mac bruker du Safari. 
- For LEGO Universe på PC bruker du Internet Explorer. 


Se gjennom og oppdater personlige data:
Du kan også kontakte oss for en gjennomgang og oppdatering av din personlige data som vi har lagret om deg. Du kan enten bruke følgende [kobling] eller kontakte LEGO forbrukerservice. Vær oppmerksom på at før du får tilgang og foretar endringer i kontoen, må vi verifisere din identitet. Det kan ta opptil 10 virkedager før endringene trer i kraft.

Datasikkerhet: 
http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

Tilgang til en rekke av LEGO.coms tjenester er beskyttet av tilgangsrestriksjoner, som er basert på brukernavn og passord for LEGO ID. Det er viktig at du alltid velger et passord som ikke andre enkelt kan gjette, og beskytte passordet slik at det ikke oppgis til andre.

Alle eksterne overførsler av personlige data fra oss, beskyttes av kryptering.

All datalagring, hos LEGO Groups driftede datafasiliteter så vel som hos virksomhetspartnernes fasiliteter, er underlagt skriftlige kontrakter.

Behandling av personlige data utføres generelt i henhold til gjeldende bestemmelser og beste praksis med tanke på datasikkerhet.

Kredittkortinformasjon rettes til én eller flere godkjente og sertifiserte tjenesteleverandører, og vi lagrer ikke dette lenger enn vi bruker på å behandle dataen.

Behandling av personlige data kontrolleres av dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, inkludert streng fysisk og logisk tilgangskontroll, sikkerhetskopiering, failover, beskyttelse mot skadelig programvare, overvåkings- og sårbarhetsoppdagelsesmekanismer.

Diverse: 
Det kan hende at LEGO Group endrer sine databehandlingsretningslinjer fra tid til annen for å holde oss oppdaterte på måten vi samler inn, bruker, overfører, lagrer og/eller sletter den personlige dataen. Hvis det gjøres endringer i retningslinjene, som vil få fysiske og negative følger for personvernet til de som er underlagt disse retningslinjene, vil vi tilstrebe å varsle om slike endringer til alle personer dette gjelder for.

IKRAFTTREDELSESDATO: 25.05.2011