About Us

Informasjonsbibliotek for mediaVelg en kategori nedenfor, og filtrer resultatene til høyre.

Materialet på denne siden kan fritt benyttes av pressen i alle typer medier.

All annen kommersiell eller ikke-kommersiell bruk er ulovlig uten etter uttrykkelig tillatelse.

Alle rettigheter til alle materialer som er publisert i nyhetsrommet og informasjonsbiblioteket for media er forbeholdt, herunder, men ikke begrenset til, bilder, artikler og alt annet materiale vist her.

Alle bilder må merkes med: "Brukt etter tillatelse,® 2014 The LEGO Group"