About Us

Publisert : 05 januar 2012, 08:53 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Ansvarlighet i LEGO Gruppen

Barn og barns lek står i sentrum av alt vi gjør. Det er et ansvar vi tar alvorlig, og vi har høye ambisjoner fordi bare det beste er godt nok for morgendagens byggmestere.

Hos oss dreier bærekraft og ansvarlighet seg om barn og vår lidenskap for lek og læring. Hver dag omsetter vi disse målene til håndfaste tiltak slik at vi kan være med på å skape en bedre morgendag.

Våre aspirasjoner er en del av vår arv og er dypt forankret i vår kultur og våre bedriftsverdier, LEGO® Brand Framework. Våre merkevareløfter, ikke minst vårt løfte til jorden, styrer oss i den bærekraftige utviklingen og våre fem strategiske ambisjoner. For å nå disse ambisjonene har vi definert et bredere sett med håndgripelige mål som vi jobber mot internt og rapporterer eksternt.

Vi oppfordrer våre medarbeidere til å bidra positivt og legger forholdene til rette for dette. I tillegg arbeider vi for å integrere tiltak for bærekraft og ansvarlighet i den daglige driften, enten det er snakk om produktsikkerhet, miljøsamfunnsansvar eller selskapsledelse og god forretningsskikk.

Som det første selskapet i bransjen undertegnet vi FNs Global Compact i 2003. Siden da har vi jobbet målbevisst for å inkorporere de ti prinsippene i virksomheten og skape bedre arbeidsmetoder og rapporteringsrutiner for bærekraftig utvikling. Les våre fremdriftsrapporter.

We support the United Nations Global Compact

Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med arbeidet vårt for bærekraftig utvikling og ansvarlighet, er du velkommen til å skrive til oss på: responsibility@lego.com.