About Us

Publisert : 29 august 2013, 07:04 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Miljø

Morgendagens byggmestere forventer at vi gjør alt vi kan for å redusere miljøbelastningen. Vi erkjenner at virksomheten vår påvirker miljøet på områder som klimaendringer, ressursbruk og avfall. Ikke desto mindre er vårt ubestridte mål å beskytte barns rett til å leve i et sunt miljø, både i dag og i fremtiden.

Vi har definert en rekke spesifikke målverdier som vi kan måle miljøprestasjoner mot, og vi vil fortsette å utforske nye og kreative måter å løse dagens miljøproblemer på og etterleve alle relevante standarder.

Vi vet at bærekraftig utvikling handler om mer enn energi og avfall, og vi jobber hardt for å redusere miljøbelastningen på andre områder, som materialer, vannforbruk og forsyningskjede.

Produksjonen av LEGO® produkter foregår på våre egne fabrikker i nærheten av markedene der produktene selges og brukes. Det gjør at vi kan betjene markedene bedre, samtidig som vi reduserer miljøpåvirkningen fra transport. Alle produksjonsanleggene er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001, og på hvert anlegg følger vi beste miljøpraksis for den aktuelle regionen.

Fabrikkene og kontorene våre er energieffektive. Vi bruker energibesparende trykkluft, belysning, ventilasjon og avkjøling. Der det er mulig, bruker vi dessuten avansert kraftvarmeverk (CHP) til å produsere energi. I tillegg vurderer vi mulighetene for fornybar energi, først ved de lokale anleggene og deretter eventuelt utenfor anleggene. Vi er godt på vei mot vårt langsiktige mål om at 100 prosent av energien skal komme fra en balansert blanding av fornybare energikilder innen 2020. Les: Bygge en vindmøllepark.

På avfallssiden dreier det seg om å redusere mengden avfall, som vi deretter bruker om igjen hvis dette er mulig, eller resirkulerer. Det langsiktige målet er null avfall, og også her er vi godt i gang.