About Us

Publisert : 29 august 2013, 07:21 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Menneskerettigheter

LEGO gruppen forpliktet seg offentlig til å sikre respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon da vi undertegnet FNs Global Compact i 2003.

Vi tar denne forpliktelsen svært alvorlig og arbeider kontinuerlig for å bygge inn respekt for menneskerettigheter i virksomheten. Dette er i tråd med selskapets verdier, samtidig som vi på den måten lever opp til samfunnets forventninger om ansvarlig forretningsdrift i forhold til mennesker som berøres av vår virksomhet og beslutningene vi tar.

Vår verdikjede påvirker en rekke menneskerettigheter. En systematisk forståelse av disse menneskerettighetene er utgangspunktet for å finne ut hvor vi har størst påvirkningskraft, og hva vi ønsker å sette søkelyset på. Selv om dette er en løpende prosess, har vi definert visse områder, blant annet barns rett til å vokse og arbeidstakeres rett til et trygt og sunt arbeidsmiljø les mer om samfunnsansvar, og Code of Conduct. som har høy prioritet hos oss.

Barns rettigheter

I vårt arbeid for menneskerettigheter har barns rettigheter en helt spesiell plass.

Vi støtter FNs barnekonvensjon og gjør vårt ytterste for å sikre at vi respekterer og fremmer barns rettigheter i alle deler av virksomheten og i dialog med interessenter. Vi støtter også Barns rettigheter og prinsipper for næringslivet, som er utviklet av FNs Global Compact, UNICEF og Redd Barna og tar for seg ansvaret som bedrifter har for barns rettigheter.

Et nøkkelelement i dette arbeidet er hvordan vi utvikler produkter som er trygge både på og utenfor Internett. Vi vet hvor viktig dette er fordi barn bruker mye tid på nettlek, og vår forpliktelse om å støtte barns rett til beskyttelse og sikkerhet gjelder også på Internett. Vår egen markedsføringsstandard spesifiserer standpunktet vårt når det gjelder barns personvern, databeskyttelse, bruk av sosiale plattformer og hvordan vi markedsfører produktene våre.