About Us

Publisert : 29 august 2013, 06:26 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Slik gjør vi det

Vi ønsker å maksimere den positive innvirkningen vi har på omgivelsene, og fortsette å gi barn over hele verden kreative lekeopplevelser av høy kvalitet.

I 2008 definerte vi fire viktige løfter som en del av våre bedriftsverdier, og de er like viktige i dag.

De fire løftene, som beskrevet i LEGO® Brand Framework (bilde)

Løftet til jorden formulerer hvordan vi skal etterlate oss et positivt fotavtrykk i verden – enten det dreier seg om enkeltmennesker eller samfunnet som helhet. Vi vet at våre medarbeidere er fundamentale for at vi skal kunne leve opp til verdiene våre i alt vi gjør. Derfor legger vi til rette for at de ansatte skal kunne videreutvikle sin kompetanse og kreativitet. Fremfor alt skal vi ha en respektfull dialog med våre interessenter, både internt og eksternt.

Ledende på sikkerhet

Barns sikkerhet under lek er prioritet nummer én i LEGO gruppen. Vi går aldri på akkord med sikkerheten til produktene våre. Hvert år investerer vi betydelige ressurser i nyskapning og videreføring av vår høye leketøyssikkerhet slik at vi kan fortsette å lage kvalitetsprodukter som er garantert trygge i bruk.

Vi er også opptatt av at våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidsplass, og at de er medvirkende i arbeidet med å skape en robust sikkerhetskultur.

Barns rett til å vokse

Vår misjon er å "inspirere og utvikle morgendagens byggmestere" – en refleksjon av selskapets grunnleggende tro på verdien som lek og læring gjennom lek har for samfunnet, spesielt for barn. Under lek lærer barn å utfolde sin kreativitet og utvikler verdifulle ferdigheter. Dette er viktig for alle barn. Vi tror ikke at man kan leke uten å lære eller lære uten å leke.

Produktene våre er laget for disse formålene, og vi er et sterkt talerør for barns rett til å leke og utvikle seg. LEGO gruppen og LEGO Foundation utfører vitenskapelig forskning innen lek og læring og deltar aktivt i å fremme disse mulighetene for barn.

Omsorg for naturen

Vi har et ansvar for å drive virksomheten vår og produsere produkter på en mest mulig miljøvennlig måte. Vi tror også at vi kan utgjøre en forskjell for miljøet i fremtiden ved å involvere barn i bærekraftig utvikling og ansvarlighet. De er morgendagens byggmestere.

The LEGO Group's Planet Promise