About Us

Publisert : 29 august 2013, 08:04 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Resultater og rapportering

I vårt løfte til jorden forplikter vi oss til å være en positiv bidragsyter. I den forbindelse har vi satt oss håndgripelige mål for å sikre at vi har riktig fokus og greier å nå både de årlige målsettingene og de strategiske målene for 2015 og videre fremover.

Våre generelle strategiske ambisjoner er:

- Null tilbakekalte produkter – alltid

- Topp 10 på medarbeidersikkerhet innen 2015

- Støtte læring for 101 millioner barn innen 2015

- 100 prosent fornybar energi innen 2020

- Null avfall som et ambisiøst mål