About Us

Publisert : 27 februar 2014, 10:30 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Resultater for 2013

    

Fokusområde

Indikator

Trend for 2014

Mål for 2014

Resultat for 2013

Produktsikkerhet

Antall tilbakekalte produkter

-->

0

0

Kundetilfredshet

Net Promoter Score Index®

-->

105

105

Arbeidssikkerhet

Skadefrekvens

-->

<=1.6

1.7

Arbeidssikkerhet

Non-conformities solved at main LEGO Group sites

-->

100%

100%

Ansattmedvirkning

Employee Net Promoter Score

÷

62%

56%

Mangfold

Avansement blant kvinnelige ansatte til direktørnivå og høyere

+

>=30%

37%

Anti-korrupsjon

Prosentandel på direktørnivå og høyere ved LEGO gruppens anlegg som har gjennomført kurs i forretningsintegritet annethvert år

-->

100%

100%

Etterlevelse blant partnere

Prosentandel av overordnede kvalitetsavvik i leverandørrevisjoner løst i henhold til planer for korrigerende tiltak

-->

100% 

100%

Etterlevelse blant partnere

Prosentandel av overordnede CoC-avvik i leverandørrevisjoner løst i henhold til planer for korrigerende tiltak

-->

100%

100%

Bærekraftig produksjon

Forbedring i energieffektivitet

+

+2.5%

+6.7%

Bærekraftig produksjon

Resirkulert avfall, prosentandel av total registrert avfallsmengde

+

>=90%

90%

 

Trendstatusen er en oversikt som viser tendensen for gjeldende indikator, basert på kvartalsvise resultater.

+= økende tendens

 

÷= synkende tendens

 

-->= trend uendret