About Us

Publisert : 29 august 2013, 06:56 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Bygge en vindmøllepark

LEGO gruppen bygger en vindmøllepark utenfor kysten for å balansere behovet for energi i årene som kommer.

I 2012 annonserte LEGO gruppens moderselskap, KIRKBI A/S, at de skulle investere ca. 400 millioner euro i utviklingen av en vindmøllepark til havs. Investeringen i vindkraft er et ledd i arbeidet med å innføre bedre energiløsninger i LEGO gruppen og vil bidra til et balansert energibehov i mange år fremover.

"Den massive investeringen i vindenergi er ikke en engangshendelse, men inngår i vårt generelle mål om å ha en positiv innvirkning på verden. Vi er alltid underveis, og investeringen i fornybar energi er et langt steg i riktig retning," sier Jørgen Vig Knudstorp, CEO i LEGO gruppen.

Vindmølleparken, som har fått navnet Borkum Riffgrund 1, skal bygges av Dong Energy ved hjelp av 77 Siemens offshoreturbiner, som hver produserer 3,6 MW. Det gir en samlet installert effekt på 277 MW. KIRKBI A/S vil eie en tredjedel av vindmølleparkens strømproduksjon, noe som tilsvarer effekten av mer enn 25 vindturbiner eller forbruket til ca. 100 000 boliger. Byggingen av vindmølleparken vil starte i 2013, og turbinene vil være i drift i 2015, med konsesjon til å produsere strøm de neste 25 årene.

Gå til nettstedet for Borkum Riffgrund.