About Us

Publisert : 29 august 2013, 06:40 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Trygge produkter

Siden 2008 har over 20 ansatte i LEGO gruppen hatt som oppgave å kontrollere at de mer enn 2000 råmaterialene som brukes i LEGO® produkter, oppfyller kravene i det nye EU-direktivet for leketøyssikkerhet som trer i kraft i sommer.

Det nye direktivet stiller strenge krav til materialene (og tilhørende dokumentasjon) som brukes i leketøysproduksjonen. LEGO gruppen har en sikkerhetsvurderingsmetode som har vært i bruk i mange år, og produktene våre lever alltid opp til de strengeste globale standardene. Som et svar på det nye direktivet har gruppen valgt å utvide og forfine denne metoden. Vi har siden 2008 arbeidet hardt for å sikre at alle produktene overholder den nye lovgivningen. Siste del av direktivet, som gjelder kjemikalier, trer i kraft 20. juli 2013.

Jørgen Vig Knudstorp, CEO i LEGO gruppen, sier:

"Produktsikkerhet har topp prioritet hos oss, og vi har alltid vært opptatt av å levere produkter som oppfyller de strengeste globale kravene, fordi det er viktig for oss at barn over hele verden kan leke trygt med produktene våre. Det nye direktivet for leketøyssikkerhet stiller høye krav til sikkerhet, noe vi støtter fullt ut."

Han legger til: "Jeg er stolt over at vi med våre innspill til den nye lovgivningen kan delta aktivt i arbeidet med det generelle sikkerhetsnivået for leketøy – og jeg er glad for å kunne kunngjøre at vi er innstilt på å gå foran i dette arbeidet, og at vi oppfyller alle kravene som blir stilt i direktivet."

Mer enn 2000 råmaterialer kontrollert

LEGO gruppen har valgt å tolke det nye direktivet på strengest mulig måte. Det betyr at hver enkelt del av enkeltstoffer, råmaterialer, LEGO elementer og LEGO sett blir analysert for å finne ut om de oppfyller kravene i direktivet for leketøyssikkerhet eller annen lovgivning, for eksempel amerikanske lover, og gruppens interne krav. En så høy grad av analyse er strengt tatt ikke påkrevd i henhold til lovgivningen, men vi har valgt å gjøre dette for å forvisse oss om at LEGO klossene blir produsert av helt trygge og rene materialer.

"Etter at vi hadde kontrollert at alle LEGO produkter og råmaterialer overholdt de strengeste lovpålagte kravene, var hovedutfordringen å utvikle og implementere en metode for å sikre den omfattende og detaljerte dokumentasjonen som kreves i EU-direktivet for leketøyssikkerhet. Det har vært en enorm jobb for teamet vårt, som er firedoblet siden 2008. Vi har også satt inn betydelige ressurser globalt for å være sikker på at vi kan dokumentere at de mer enn 2000 råmaterialene vi bruker, oppfyller kravene," sier Cornelis Versluis, Vice President for Corporate Quality, som har det overordnede ansvaret for dokumentasjonsprosessen.

En LEGO kloss må gjennom 10 kontrollpunkter

Grunnlaget for LEGO lekeopplevelsen er den ikoniske 2x4-klossen. For å oppfylle kravene i direktivet må en LEGO kloss gjennom en detaljert sikkerhetskontroll, en elementrisikovurering og en rapport om leketøyssikkerhet. For kvalitet kreves også elementgodkjenning og en teknisk tegning. Det gir i alt 10 kontrollpunkter, medregnet kontrollene for råmaterialer. I trykt form fyller disse rapportene og støttedokumentene for én enkelt LEGO kloss hele 25 sider!

LEGO brannbil (art.nr. 60002), som består av 206 LEGO elementer, er ett eksempel på den omfattende dokumentasjonen som kreves før et LEGO produkt er klart for salg. Brannbilsettet måtte gjennom 1000 kontrollpunkter i LEGO gruppen før det ble godkjent.

Den grundige kunnskapen om et råmaterialnivå plasserer LEGO gruppen i en sterk posisjon når gruppen skal svare på endringer i ny lovgivning, ønsker å benytte seg av ny vitenskapelig informasjon eller ønsker å iverksette og innføre endringer på egen hånd, for eksempel bytte til et nytt, tryggere og mer miljøvennlig materiale.