About Us

Publisert : 29 august 2013, 06:48 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Mindre esker

I tråd med vår ambisjon om å redusere klimasporet vil LEGO gruppen i 2013 ta i bruk mindre esker, noe som vil kutte CO2-utslippene våre med ca. 10 prosent.

I 2013 vil LEGO gruppen ta i bruk en ny serie med miljøvennlige og mindre esker – som vil inneholde like mange LEGO® klosser som før. Dette vil redusere gruppens årsforbruk av eskekartong med ca. 4000 tonn, avhengig av hvor mange sett som blir solgt.

Kartongen som brukes i de nye eskene, er FSC-sertifisert. FSC (Forest Stewardship Council) er et internasjonalt sertifikat som garanterer at papir, kartong osv. kommer fra bærekraftige skoger.

"Innføringen av de nye eskene er et miljøtiltak, og vi håper at kundene vil sette pris på denne synlige endringen. Vi reduserer eskestørrelsen fordi det virker fornuftig både for kundene våre og virksomheten vår – og fordi vi ønsker å utøve en positiv effekt på omgivelsene. Vi mener at vi har et felles ansvar for planeten, samfunnet som helhet og generasjonene som kommer etter oss," sier Jørgen Vig Knudstorp, CEO i LEGO gruppen.

I 2013 vil alle nye produkter bli pakket i mindre esker, og innen 2015 skal alle LEGO produkter på markedet være pakket i de mindre eskene. Endringene vil redusere CO2-utslippet fra emballasje med ca. 10 prosent, og de mindre eskene kan bidra til at vi sparer ca. 18 prosent av kartongen vi nå bruker i eskene våre.

Nye esker gagner alle

Grunnen til at LEGO gruppen satser på å redusere pakningsstørrelsen, er at ca. 15 prosent av gruppens totale CO2-utslipp er knyttet til nettopp emballasje. De nye eskene er gode nyheter, ikke bare for miljøet.

"For kundene vil pakningen være lettere å håndtere, forhandlerne vil få plass til flere esker i hyllene, og vi vil bruke mindre energi på transport av varer til butikkene. Alle vinner på det," sier John Goodwin, CFO i LEGO gruppen.-win situation for everybody,"