About Us

Gepubliceerd : 05 januari 2012, 08:53 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Verantwoordelijkheid binnen de LEGO Groep

We beschouwen kinderen en kinderspel als de hoeksteen van alles wat we doen. We nemen deze verantwoordelijkheid ernstig en leggen de lat hoog wat onze ambities betreft, aangezien alleen het beste goed genoeg is voor de bouwers van morgen

Onze inspanningen qua duurzaamheid en verantwoordelijkheid draaien rond kinderen en onze passie voor spelen en leren. We vertalen deze doelstellingen elke dag in stevige stappen zodat we een betere toekomst kunnen helpen bouwen.

Onze aspiraties komen voort uit onze erfenis en zijn diep geworteld in onze cultuur en in onze bedrijfswaarden, het LEGO Merkkader. Ons merk en niet in het minst onze planeetbelofte belooft om onze duurzaamheidsaanpak en onze vijf strategische ambities te leiden. Om het ons mogelijk te maken deze ambities te verwezenlijken, hebben we een bredere reeks concrete doelstellingen bepaald, waarmee we intern zullen werken en waarover we extern zullen rapporteren.

Alle werknemers worden aangemoedigd en in staat gesteld om een positieve impact te hebben. We streven ernaar om de duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsinspanningen te integreren, waardoor ze eenvoudiger en sterker gemaakt worden en meer waarde toevoegen aan de manier waarop we werken, ongeacht of dit voor onze productveiligheid is of binnen milieusociale verantwoordelijkheid of ondernemingsbestuur en bedrijfsgedrag valt.

Als eerste bedrijf in onze sector hebben we in 2003 het United Nations Global Compact ondertekend. Sindsdien hebben we ons beziggehouden met het implementeren van de 10 principes in ons bedrijf en het voortdurend verbeteren van onze aanpak en het rapporteren van de duurzaamheidsagenda. Lees onze Progressierapporten.

We support the United Nations Global Compact

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons werk met betrekking tot duurzaamheid en verantwoordelijkheid, neem dan contact op met responsibility@lego.com