About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 14:13 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Corporate governance en gedragscode

De onderneming is sinds de oprichting in 1932 privé-eigendom van de familie Kirk Kristiansen. Onze benadering van een goede bedrijfsvoering bestaat uit het combineren van de sterke punten en voordelen van een besloten vennootschap met de best practices van beursgenoteerde bedrijven

De scheiding van de belangen van onze eigenaars en de bestuursleden vormt geen probleem omdat de eigenaars zitting hebben in de raad van bestuur en nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken. De Groep heeft daarom normen voor corporate governance ingevoerd die passen binnen de context van een familiebedrijf dat een professioneel managementteam heeft en over een onafhankelijke raad van bestuur beschikt.

Gedragscode – ethiek en naleving

We hanteren een zeer strikte gedragscode en zijn toegewijd aan hoge ethische normen en integriteit. Dit betekent dat we onze beloften nakomen en de verschillende verwachtingen van betrokken instellingen, entiteiten en personen waarmaken. Het handboek Gedragscode van de LEGO Groep wordt als richtlijn gehanteerd voor ondersteuning bij ethische dilemma's en om de juiste beslissingen te nemen.

Het handboek geeft drie algemene richtlijnen voor het omgaan met ethische dilemma's:

- Laat u leiden door de bedrijfsgeest en bedrijfswaarden die de basis vormen van de ethische principes van de LEGO Groep

- Laat u leiden door de bedrijfsregels en de maatschappelijke regels en richtlijnen om te bepalen wat goed en fout is

- Wees open! Laat van u horen en bespreek problemen met uw directe leidinggevende

Het handboek behandelt tal van specifieke onderwerpen, zoals corruptie. Dit is een prioriteit, zodat we ongewenste situaties proactief kunnen bestrijden met behulp van onze werknemers en de zakelijke partners die ons vertegenwoordigen. We zijn actief in de meeste landen van de wereld en een krachtige en onbestreden stellingname op het gebied van corruptiebestrijding heeft altijd centraal gestaan in onze waarden. Sinds 2003 zijn we medeondertekenaar van de principes van het UN Global Compact. Daarmee hebben we ons onder meer vastgelegd op het 10e principe betreffende actieve bestrijding van corruptie.

Om ervoor te zorgen dat alle LEGO® werknemers op managementniveau en hoger op de hoogte zijn van onze principes voor bedrijfsvoering, moeten zij elke twee jaar onze onlinetraining over de zakelijke gedragscode volgen. Ook werknemers die direct samenwerken met klanten en leveranciers, moeten deze training volgen.

Om te garanderen dat we een hoge standaard voor bedrijfsvoering hanteren, zijn we voortdurend bezig ons programma voor bedrijfsvoering te versterken en verbeteren, en zorgen we ervoor dat dit deel uitmaakt van onze werkzaamheden. We doen dit door relevante instructiedocumenten op te stellen, ondersteunende IT-systemen te implementeren en nieuwe trainingsmaterialen te ontwikkelen die zijn gebaseerd op wettelijke en regelgevende normen alsmede organisatiebehoeften.

We moedigen alle werknemers aan om van zich te laten horen en melding te maken van eventuele overtredingen van het handboek Gedragscode, het beleid van de LEGO Groep en wet- of regelgeving. Bij voorkeur gebeurt dit via de lijnorganisatie, maar als laatste redmiddel is er een infrastructuur voor klokkenluiders opgezet die werknemers ook deze mogelijkheid biedt.