About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 13:41 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Milieu

De bouwers van morgen verwachten dat we er alles aan doen om de invloed van ons bedrijf op het milieu te beperken. We realiseren ons dat onze activiteiten gevolgen hebben voor het milieu, op gebieden zoals klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen en afval. Het is echter zonder meer onze ambitie om het recht van kinderen op een gezonde leefomgeving te beschermen, zowel nu als in de toekomst.

We hebben een aantal specifieke targets waarmee we onze milieuprestaties meten. Bovendien blijven we naar innovatieve en creatieve manieren zoeken om de huidige milieukwesties aan te pakken en producten te leveren die voldoen aan de steeds strengere normen.

We begrijpen dat het bij duurzaamheid om meer draait dan alleen energie en afval. We streven er dan ook naar onze impact op andere gebieden te beperken; denk bijvoorbeeld aan de materialen die we gebruiken, waterverbruik en de duurzaamheid van onze leveringsketen.

Zo maken we LEGO® producten in onze eigen fabrieken, dicht bij de markten waarin we actief zijn. We vinden het namelijk zinvol om producten te maken in de omgeving waar ze worden verkocht en gebruikt. Op deze manier kunnen we onze markten beter van dienst zijn en de impact van transport op het milieu beperken. Alle productielocaties zijn gecertificeerd volgens de ISO 14001-milieunorm en op elke locatie passen we de best practices toe voor die specifieke regio.

Daarnaast beperken we ons energieverbruik door energie-efficiënte fabrieken en kantoren te bouwen en beheren. We richten ons op projecten voor effectieve toepassing van perslucht, verlichting, ventilatie en koeling. Verder maken we bij onze faciliteiten waar mogelijk gebruik van warmtekracht voor de energievoorziening. Ten slotte kijken we naar mogelijkheden voor het inzetten van duurzame energie - in de eerste plaats bij onze lokale faciliteiten en als dat niet mogelijk is op externe locaties. Onze langetermijnambitie is om in 2020 100 procent van onze energie te ontlenen aan duurzame bronnen - en we boeken erg goede vooruitgang op dit punt. Building a wind farm.

Wat afval betreft richten we ons op het beperken van de hoeveelheid afval en het waar mogelijk recyclen van materiaal. Uiteindelijk recyclen we bijna alles wat overblijft. Het is dan ook onze langetermijnambitie om helemaal geen afval te produceren en in dat opzicht blijven we vooruitgang boeken.