Gepubliceerd : 27 februari 2014, 10:30 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Prestaties 2013

    
Focusgebied Indicator Trend 2014 Doel 2014 Resultaat 2013

Productveiligheid

Aantal terugtrekkingen van producten

-->

0

0

Klanttevredenheid

Net Promoter Score Index®

-->

105

105

Veiligheid op het werk

Ongevallenpercentage

-->

<=1.6 

1.7

Veiligheid op het werk

Percentage van ernstige tekortkomingen in kwaliteit en naleving van EHS en conformiteitscertificaten die zijn geconstateerd bij audits op belangrijke locaties van de LEGO Groep en die zijn opgelost in overeenstemming met plannen voor corrigerende maatregelen

-->

100%

100%

Betrokkenheid van werknemers

Net Promoter Score van werknemers

÷

62%

56%

Diversiteit

Promoties van vrouwelijke werknemers op managementniveau en hoger

+

>=30%

37%

Corruptiebestrijding

Director level+ employees trained in business integrity

-->

100%

100%

Naleving door partners

Percentage van ernstige tekortkomingen in kwaliteit die zijn geconstateerd bij audits van leveranciers en die zijn opgelost in overeenstemming met plannen voor corrigerende maatregelen

-->

100% 

100%

Naleving door partners

Code of Conduct non-conformities solved at suppliers

-->

100%

90%

Duurzame productie

Verbetering van energie-efficiëntie;

+

+2.5%

+6.7%

Duurzame productie

Gerecycled afval, percentage van totale hoeveelheid geregistreerd afval

+

>=90%

90%

De trendstatus geeft een overzicht van hoe de huidige indicator zich ontwikkelt, gebaseerd op prestatiecijfers per kwartaal.

+= trend opwaarts

÷= trend neerwaarts

-->= trend ongewijzigd