About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 13:49 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid is diep geworteld in onze cultuur en waarden. Onze benadering om zowel intern als extern gezamenlijk doelen te bereiken ligt ten grondslag aan onze agenda voor sociale verantwoordelijkheid en het creëren van een veilige, eerlijke werkomgeving die voldoet aan onze bedrijfswaarden.

We zijn ons ervan bewust dat onze sociale verantwoordelijkheid verder reikt dan de fabrieken waarin we werken. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de lokale gemeenschappen waarin we werkzaam zijn en een positieve invloed kunnen uitoefenen. Code of Conduct

Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde werkomgeving betekent voor ons een omgeving met een sterke veiligheidscultuur waar geen ongevallen plaatsvinden. Om de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren kracht bij te zetten, hanteren we een proactieve benadering om de cultuur van veiligheid en gezondheid een extra impuls te geven. Met targets voor de vermindering van het aantal ongevallen houden we de focus op voortdurende verbetering (performance).

Respect voor de rechten en het welzijn van onze werknemers is een essentieel onderdeel van ons streven naar een geweldige werkplek. LEGO® werknemers kunnen elk jaar aangeven hoe gemotiveerd en tevreden ze zijn in een bedrijfsbrede enquête. De hoge scores en het zeer hoge aantal reacties laten zien dat ons continue streven naar verbetering positieve resultaten oplevert (performance).

Diversiteit – gelijke kansen

Wij vinden dat elke functie moet worden bekleed door de persoon met de beste kwalificaties en we streven ernaar alle werknemers gelijke kansen te bieden.

Het optimaliseren van de diversiteit is een stapsgewijs proces, vooral wat het hogere management betreft. Om gelijke kansen te bieden en de diversiteit te vergroten, hebben we een speciaal team - met onze CEO aan het hoofd - opgezet voor een praktische aanpak van dit langetermijninitiatief.

Betrokkenheid bij lokale gemeenschappen

Een cruciale factor in onze benadering van duurzaamheid en verantwoordelijkheid is het stimuleren en steunen van de gemeenschappen die door onze activiteiten worden beïnvloed. De LEGO Groep erkent de belangrijke rol die wij in lokale gemeenschappen kunnen spelen bij het creëren van mogelijkheden en kansen voor kinderen.

Case 1,  case 2