About Us

Gepubliceerd : 27 augustus 2013, 14:29 CET

Auteur : Morten Vestberg

Contactgegevens : Morten Vestberg

Leveranciers

Als groeiend internationaal bedrijf neemt onze voetafdruk toe en hebben we meer complexe partnerschappen met leveranciers over de hele wereld. Op het gebied van milieu en sociale zaken hebben we wereldwijd te maken met talloze uitdagingen en kansen. Soms kunnen we onze doelen niet helemaal alleen verwezenlijken; daarom gaan we samenwerkingsverbanden aan met uiteenlopende bedrijfspartners die onze waarden delen en positieve veranderingen teweeg willen brengen. We staan nog aan het begin van deze reis, maar we zijn vastberaden om samen met onze partners onze bestemming te bereiken.

Om duurzame leveringsketens te bevorderen, verplicht de LEGO Groep alle leveranciers en bedrijfspartners om onze Gedragscode voor leveranciers te ondertekenen. De Gedragscode voor leveranciers van de LEGO Groep heeft betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid, corruptiebestrijding en het milieu.

Via ons auditprogramma wordt gecontroleerd of leveranciers aan de Gedragscode voor leveranciers voldoen. Daarbij maken we gebruik van externe controleurs en een streng follow-upsysteem. We controleren al onze leveranciers in landen met een hoog of gemiddeld risico (het risiconiveau wordt vastgesteld op basis van evaluaties door derden).

We realiseren ons dat met audits alleen de naleving wordt gemeten en ze daarom slechts één onderdeel zijn in de implementatie van onze Gedragscode voor leveranciers in onze leveringsketen. Ter aanvulling van het auditprogramma werken we ook met speciale groepen leveranciers samen om capaciteit op te bouwen, zodat ze beter in staat zijn om te voldoen aan de vereisten van de Gedragscode voor leveranciers en hun prestaties te verbeteren.

Een ander, net zo belangrijk aspect is hoe we onze doelstellingen op het gebied van milieu verwezenlijken in samenwerking met onze leveranciers. Alle leveranciers worden door de Gedragscode voor leveranciers gestimuleerd om specifieke doelen te stellen voor verbetering van het milieu en om de hoeveelheid afval, het energieverbruik en de uitstoot terug te dringen, producten te recyclen en nieuwe, milieuvriendelijke technologieën te gebruiken.

The LEGO Group's Supplier list.

ICTI CARE Process

De LEGO Groep heeft zich aangesloten bij het ICTI CARE Process. Het ICTI CARE Process is het ethische productieprogramma van de International Council of Toy Industries (ICTI), dat tot doel heeft om een eerlijke behandeling van werknemers en veilige werkomstandigheden te garanderen.

We steunen het ICTI CARE Process in de overtuiging dat het mogelijk is om een eerlijke behandeling van werknemers en veilige werkomstandigheden bij leveranciers te bewerkstelligen als groepen samen naar hetzelfde doel toewerken. Daarom heeft ICTI een gedragscode voor bedrijven ontwikkeld waar de verkopers van ons speelgoed zich aan moeten houden.

Danish Initiative for Ethical Trade

In 2013 sloot de LEGO Groep zich aan bij het Deense Initiatief voor Ethische Handel (DIEH) om de mensenrechten op lange termijn verder te ondersteunen. DIEH heeft een wereldwijd bereik, want het initiatief heeft tot doel om verantwoordelijk beheer van de leveringsketen te bevorderen en duurzame positieve veranderingen in landen van leveranciers teweeg te brengen. Door het lidmaatschap beschikken we over relevante belanghebbenden, informatie, beste werkwijzen voor dilemma's en nieuwe wetgevingsinitiatieven. DIEH is een initiatief dat meerdere belanghebbenden omvat; als er een ethisch dilemma optreedt in onze waardeketen, kunnen we een beroep doen op relevante partners die ons kunnen helpen met het vaststellen en invoeren van duurzame oplossingen, zodat we op proactieve wijze oplossingen kunnen vinden.